OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE POTPISA STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU, U SVRHU OBRANE DR. SC. ML

Osobe, niže potpisane, kao studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, suglasne su u stavu kojim izriču zahtjev za odbacivanjem svih optužbi, koje implicitno ili eksplicitno  sadrže sugestiju o dr. sc. Mladenu Planincu, višem asistentu na katedri za Filozofsku antropologiju, kao seksualizatoru ili degradatoru studenata ili nastave, a zbog kojih je radno spriječen i kao slučaj doveden pred etičko povjerenstvo. Smatramo neopravdanim i neprimjerenim oslanjanje na anonimne izvore, prijavu iz motiva nevezanih za opis optužbe i neregularnim putem provedenu, pod evidentnošću huškanja i podmićivanja studenata. Radi li se doista o upitnoj profesionalnosti, ovime studenti odsjeka Filozofskog fakulteta u Zagrebu ističu da se razmatranje slučaja valja nastaviti i donijeti primjerene mjere, no nipošto koristeći se istim ili sličnim insinuacijama, istim ili sličnim načinom i pod istim ili sličnim uvjetima, ovdje potpisom svake osobe – odbačenima. Potpisom svake pojedine osobe, zahtijevamo da se dr. sc. Mladenu Planincu vrati pravo i dužnost održavanja predavanja, konzultacija, mentorstva i ispita, i u tom smislu, spriječi oskvrnjenje njegova rada i ličnosti.

Sign Petition
javascript is required

privacy policy

By signing, you accept Care2's terms of service.

Having problems signing this? Let us know.