Besegra åldrandet och åldersrelaterad sjukdom

Åldrandet, både ur samhällsperspektiv och individuell synvinkel håller på att skapa katastrofala konsekvenser för det svenska samhället.


De stora barnkullarna födda på 1940-talet närmar sig ålderdomen och börjar drabbas av åldersrelaterade sjukdomar, skröplighet och blir handikappade.

Detta är ett tecken på framtida kostnader för samhället i och med denna demografiska förändring.


Forskning inom åldrande har visat att vi själva såväl som kommande generationer har möjlighet att leva mycket

längre och framförallt med högre livskvalitet än tidigare generationer gjort.


Vetenskapen har visat att åldrande inte är en naturlig oundviklig process utan en sjukdom som beror på otillräckliga reparationsmekanismer

för de metaboliska bieffekter som genereras av att hålla oss vid liv.


Genterapier,stamcellsteknik och andra metoder har visats kunna förlänga liv hos försöksdjur och man har gått från att försöka förstå åldrandet

till att förlänga livet dramatiskt hos försöksdjur. Den extra livsstid dessa försöksdjur fått har varit unga friska år och inte gamla skröpliga år.


Enstaka människor bibehåller såväl intelligens och fysisk funktionalitet till en bra bit över 100 års ålder och har levt mer än 120 år.

Men tyvärr blir en stor andel av befolkningen skröpliga åldringar redan i 70-årsåldern och lider av en myriad av olika patologier och sjukdomar.


Att sakta ner människors åldrande och förlänga människors liv dramatiskt är fullständigt realistiskt och kan göras redan inom det närmaste årtiondet om vi inser att

det är något vi måste lägga resurser på, åldrandet är ingen mystisk övernaturlig process utan någonting som kan manipuleras i större utsträckning än vad som är allmänt känt och ultimat helt botas.


Kronisk åldersrelaterad sjukdom som behöver palliativ vård är omänskligt ur individuellt perspektiv och kostar samhället enorma resurser. Mellan 81 och 84 år ligger den främsta morbiditeten i Sverige. Ett enormt antal människor blir hjärtsjuka, får cancer,stroke och alzheimers just kring denna ålder.


Att förlänga tiden av full fysisk och mental hälsa kan innebära att folk arbetar längre och är produktiva konsumerande människor med en position i samhället istället för kostnadskrävande omvårdnadsobjekt.


Det finns en del anledningar till att detta inte ska nedprioriteras till förmån för tex mer kulturprojekt, fler vägar och andra saker.


Dessa är anledningarna


1. Kostnaderna för att ta hand om antalet skröpliga gamla människor är eskalerande och innebär att vi inom en snar framtid inte kommer att ha resurser till så mycket annat än att försöka hålla liv i alla skröpliga gamla människor ett extra år eller så.


2. Ekonomiska såväl som hälsovinster till den första generation som får tillgång till terapierna mot åldrande.


3.Att sakta ner åldrandet med bara ett antal procent som redan har gjorts på djur såväl som hos hundraåringar skulle vara lika produktivt som att helt bota ålders-relaterade definierade sjukdomar som tex alzheimers.


Tiden har kommit för att göra forskning inom åldrande till en samhällsprioritet, att göra nya upptäckter och för att få bort de fruktansvärda sjukdomar och handikapp som är associerade med uppnå mogen ålder.


Vi tycker att det ska skapas en strategi för att hantera åldrandeproblemet som kan skapa hälsa och glädje genom att besegra åldersrelaterade sjukdomar såväl som den terminala sjukdomen åldrande.Vi kräver även följande


- Enligt FNs konvention för de mänskliga rättigheterna har var och en rätt till liv,frihet och personlig säkerhet. För att kunna uppfylla människors rätt till liv, frihet och personlig säkerhet behövs ett krig mot åldrandet


- Ett nationellt institut för livsförlängning med ordentliga resurser för att kunna finansiera forskning inom området.


- Socialstyrelsen ska klassificiera åldrande som en sjukdom
Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.