Help de Gentse zwerfkatten

Stad Gent speelde ooit een pioniersrol toen het een degelijk sterilisatiebeleid lanceerde: zwerfkatten zouden niet langer meedogenloos afgemaakt worden. Realiteit was dat 1 kattenvanger veel te weinig is voor een stad als Gent en de wachtlijst was ellenlang, maar met een beperkt budget was dit beter dan niets. Vandaag heeft stad Gent na een onderzoek vastgesteld dat 90% van hun oproepen zich op priv%uFFFDdomein situeren, dit ondergraaft volgens hen de werkelijke bedoeling van het sterilisatiebeleid, namelijk vangen en steriliseren op openbare domeinen. Volgens stad Gent zijn zij wettelijk onbevoegd om te vangen op priv%uFFFDdomein. Als alternatief bieden zij aan de inwoners van Gent de mogelijkheid een vangkooi te huren bij het plaatselijke asiel. Over de periode van Maart tot november belandden zo reeds 80 zwerfkatten in het asiel, de tamme werden ter adoptie aangeboden, de "verwilderde" werden ge%uFFFDuthanaseerd, zo'n 75% zo bleek. Het is onaanvaardbaar dat een stad als Gent evolueert van een sterilisatiebeleid naar een euthanasiebeleid.
Niettemin mogen we niet het stadsbestuur en ook niet het asiel met de vinger wijzen, de werkelijke schuldigen zijn zij die hun huisdier meedogenloos dumpen.
Daarom pleiten wij met deze petitie voor een degelijke sensibiliseringscampagne en een degelijk sterilisatiebeleid, waarbij de zwerfkatten gevangen, gesteriliseerd en teruggeplaatst worden. Voor de tamme katten (die een groter deel uitmaken van de zwerfkattenpopulaties dan men soms denkt) kan dan in samenspraak met het asiel en organisaties zoals Kat Zoekt Thuis vzw een nieuwe thuis gezocht worden.
Er is simpelweg een groter budget nodig voor deze zwaar onderschatte problematiek. Te veel levens werden reeds nodeloos verkwist.

Geachte,

Stad Gent speelde ooit een pioniersrol op het vlak van een degelijk sterilisatiebeleid. Het is dan ook met pijn in het hart dat wij vernemen dat dit sterilisatiebeleid meer en meer op een euthanasiebeleid begint te lijken.

Het is gewoon onaanvaardbaar dat een stad als Gent dit tolereert. De zwerfkattenproblematiek is een probleem dat zwaar onderschat wordt en waarvoor dringend meer budget moet vrijgemaakt worden.

De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren, een diervriendelijke aanpak van het zwerfkattenprobleem dringt zich dus op.

Daarom durven wij aandringen op een degelijk sterilisatiebeleid, waarbij de zwerfkatten zowel op openbare domeinen als op priv%uFFFDterrein gevangen en gesteriliseerd worden, waarbij de verwilderde teruggeplaatst worden en voor de tamme in samenspraak met het asiel en organisaties zoals Kat Zoekt Thuis vzw een nieuwe thuis kan gezocht worden.

Ook een goede sensibiliseringscampagne is onontbeerlijk om het probleem bij de basis aan te pakken: flyers in ELKE bus, affiches op elke straathoek, spotjes op de regionale zender, iedereen zou moeten geconfronteerd worden met het leed dat verbonden is aan een zwerfkattenbestaan.

Kortom, wij hopen dat stad Gent opnieuw een voorbeeld mag zijn voor andere steden en gemeenten op het vlak van dierenwelzijn.

Wij danken u alvast voor uw tijd en hopen dat u begrip heeft voor onze bezorgdheid.

Vriendelijke groeten,

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.