Stopp import av ulovlige haifinner

Hjelp Havets Haier mot overfiske. Et nasjonalt- og internasjonalt lovverk mot dagens haifinne-industri må etableres slik at morgendagens barn og barnebarn kan oppleve havets mangfold.

For å beskytte havets haier trengs et nasjonalt- såvel som et internasjonalt lovverk. Hjelp Havets Haier ønsker å etablere en norsk lov som fastslår at:

1) Haifinner som blir importert må ha fullstendig artsinformasjon, noe som vil sikre at truede haiarter ikke når det norske markedet.

2) Haifinner som blir importert må ha fullstendig informasjon vedrørende fangstmetode, sted, dato og tidspunkt for fangst. Disse må være i henhold til nasjonale- og internasjonale lover.

3) Data for de ovennevnte punktene må være uavhengig etterprøvbare og holdbare ved eventuell granskning.

Allerede 250 millioner år før de tidligste dinosaurene, altså for nesten 450 millioner år siden, så den foerste haien dagens lys. En grasiøs skapning, perfekt formet til sitt miljø gjennom evolusjon. Haien har overlevd de fem store masseutryddelsene som har skjedd på planeten jorden. Vil den overleve denne?

De siste tiårs intense haifiske har ført til en dramatisk nedgang i verdens haipopulasjoner og de fleste arter er kraftig redusert i antall. Enkelte arter anslås å ha en nedgang på hele 90 %. Hvert år fiskes det mellom 70 - 100 millioner hai verden over - hvor mange av disse fiskes utelukkende på grunn av de verdifulle finnene. Dette fisket har ført til at haien i dag er den mest truede gruppe fisk som finnes i havet.


Bli med oss - Hjelp Havets Haier

Kjære Statsminister Erna Solberg,


Som en engasjert innbygger i Norges land skriver vi under på denne kampanjen for å støtte oppunder et lovforslag som sier:


1) Haifinner som blir importert må ha fullstendig artsinformasjon, noe som vil sikre at truede haiarter ikke når det norske markedet.


2) Haifinner som blir importert må ha fullstendig informasjon vedrørende fangstmetode, sted, dato og tidspunkt for fangst, hvor av alle må oppfylle nasjonale- og internasjonale lover.


3) Data for de ovennevnte punktene må være uavhengig etterprøvbare og holdbare ved eventuell granskning.


De siste tre tiår har verdens haipopulasjoner sunket med over 70 % og er pr. dags dato fremdeles synkende. Haifinne-industrien har hovedskyld i dette faktum og et nasjonalt regelverk mot import av produkter fra denne næringen burde ha vaert på plass for lenge siden.


Som en seriøs miljønasjon må Norge bekjempe utryddelse av populasjoner, enkeltarter & hele økosystemer - og også handle deretter.


Takk for at du leste vårt bidrag.


Med vennlig hilsen,

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.