Laat het erfgoed van Doel en Kieldrecht niet verloren gaan!

In de polders van Doel en Kieldrecht staan tientallen historische hoeves en honderden woningen op het punt te worden gesloopt. Niet enkel voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen. Deze streek wordt ontdaan van zijn erfgoed voor de aanleg van een vogelgebied ter grootte van 700 hectaren! Indien hier niets tegen wordt ondernomen, zal het bouwkundig erfgoed van deze polders in een paar jaar volledig zijn verdwenen. Hieronder bevinden zich historische hoeves en monumentale polderschuren uit de achttiende en negentiende eeuw.

Er is niets dat het samengaan van natuur en erfgoed verhindert, behalve de kortzichtigheid van de Vlaamse overheid. Er bestaan méér dan genoeg voorbeelden die tonen dat het wel kan. Met deze petitie wil de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder de alarmbel luiden en de Vlaamse overheid tot inzicht laten komen het nog aanwezige erfgoed te beschermen. Hof ter Walle had het modelvoorbeeld kunnen worden voor de symbiose tussen natuur en erfgoed. Maar na 2 jaar te zijn blootgesteld aan weer en wind is deze hoeve op maandag 5 september ingestort. De originele houten gebintestructuur is onherroepelijk beschadigd en het zal jaren duren om de schuur herop te bouwen.

Wij vragen u deze petitie te tekenen en ons te helpen de Vlaamse overheid ertoe aan te zetten wat nog rest van de polders te beschermen tegen ongebreidelde afbraak. Laat de geschiedenis van een volledige streek niet verloren gaan!


Erfgoedgemeenschap Doel & Polder
Meer informatie vindt u op http://www.egdp.be/

Geachte minister Crevits,
Geachte minister Bourgeois,


Wij schrijven u naar aanleiding van de geplande uitvoer van het AfbakeningsGRUP voor de haven van Antwerpen. In het kader van dit ruimtelijk uitvoeringsplan dient een gebied van 700 hectaren polders in Doel en Kieldrecht te worden ontdaan van zijn inwoners en constructies voor de aanleg van een gigantisch natuurgebied. Hierdoor zullen tientallen historische hoeves worden gesloopt. Maar daartoe is geen enkele reden aangezien natuur, mens en erfgoed perfect kunnen samengaan. Er zijn genoeg voorbeelden voor handen die dit aantonen. Tevens is het een kwestie van gezond verstand voor al wie de polders en zijn natuur kent.


Erfgoed is een meerwaarde voor onze samenleving. Het zijn de overblijfselen van ons verleden en maken deel uit van de essentie van de mens, nl. zijn identiteit. Het uitwissen van het geheugen van een volledige streek is geen lichtvoetige beslissing. Iedereen in het Waasland is verbonden met deze polders. Het vernietigen van deze polders zonder echte noodzakelijkheid, betekent de gedeeltelijke vernietiging van de identeit van alle Waaslanders.


Om die reden vragen wij u, uw regering en de bijhorende administraties uw beleid met betrekking tot het poldererfgoed van Doel en Kieldrecht te herzien en te stoppen met de kaalslag die zich nu manifesteert onder uw bevoegdheid. Wij weten dat het erfgoed kan blijven en hopen dat u dit ook zal inzien. Bedankt voor uw aandacht.


Hoogachtend,Erfgoedgemeenschap Doel & Polder 

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.