LAD FLERE HJERTER BANKE

  • by: Respekt For Menneskeliv
  • target: Den Danske Regering, Folketinget, Folketingets Sundhedsudvalg, Etisk Råd, Abortnævnet, Abortankenævnet, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd
Livet er helligt fra undfangelse til naturlig død

I Danmark er aborttallet nu steget til over 16.000. Hver dag dræbes 45 børn i moders liv. Siden den fri abortlovgivning blev indført i 1973 er omkring  700.000 uskyldige ufødte børn blevet udslettet, heri er ikke medregnet de ufødte børn, der er ofre for de såkaldte nødhjælpspiller og for såkaldte præventionsmetoder, som også er abortfremkaldende, såsom spiral og P-piller.
Flere og flere uskyldige ufødte børns liv tages senere og senere i graviditeten. Flere af dem overlever aborten, hjælpes ikke men overlades blot til at dø. Flere og flere presses til at få aflivet deres uvelkomne børn og der er et større og større pres for, at mennesker i andre aldersgrupper også skal have frataget livet, fordi deres liv vurderes til at være unyttigt og meningsløst.
Samtidig presser visse læger for udvidede grænser for, hvornår de små børn i moders liv må dræbes og visse forskere presser for at måtte udnytte mennesket til forsøg uden at  vide noget om eller tage hensyn til de konsekvenser sådanne forsøg har.
Ethvert menneske er skabt i Guds billede og lighed og har derfor iboende værdi, værdighed og hellighed. Men det fortrænges til fordel for en materialistisk brug og smid væk, hjerteløs dødskultur, som  fortrænger det at helbrede, drage omsorg for og respektere menneskeliv.

Vend om
Lad flere hjerter banke
Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

privacy policy

By signing, you accept Care2's terms of service.

Having problems signing this? Let us know.