Nei til buejakt i Norge! Say no to bowhunting in Norway!

Buejakt har dårligere presisjon enn kruttvåpen og stiller langt større krav til jegerne. En rapport fra Indian Head, Maryland, USA, som behandlet data fra 104 bueskyttere i perioden 1989 til 2006, viste en skadeskytingsprosent på gjennomsnittlig 18 % for hvithalehjort. Tidligere rapporter fra USA har påpekt enda høyere skadeskyting, på rundt 50 % og mer. 

Rådet for dyreetikk frarådet buejakt i en uttalelse i 2001, med begrunnelse i dårligere treffsikkerhet og økt risiko for lidelser for dyrene, men også fordi gjeninnføring av jakt med pil og bue kan gi negative utslag i holdninger. Det kan blant annet medføre at barn og unge følger de voksnes eksempel og prøver sine lekevåpen på mindre dyr, som katter og fugler.

Vi trenger ikke nye jaktformer, nye måter å skade og drepe dyr og nye problemer knyttet til menneskers utnytting av dyr. Vi trenger derimot større respekt og forståelse for dyr og erkjennelse av at de opplever smerte, redsel og lidelse på tilsvarende måte som oss selv. Vi bør som samfunn bevege oss bort fra synet på dyr som objekter for menneskers fornøyelse, og mot en anerkjennelse av at også dyr har grunnleggende rettigheter som vi ikke kan overse.

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

privacy policy

By signing, you accept Care2's terms of service.

Having problems signing this? Let us know.