Panata sa Pagbabago (Pledge for Change)

ilang pakikiisa ng "Pagod Ka Na Bang Maging si Juan? (http://pagodkanaba.blogspot.com)" sa isang bagong simula ng ating bayan ay inaanyayahan ko kayong lahat na makiisa at lumagda sa Panata sa Pagbabago.

PANATA SA PAGBABAGO

Pilipino ako.

Namamanata ako na tutulong ako sa aking pamunuan,

Sa pagtataguyod ng marangal na pamamahala,

Sa pagpapalakas ng isang lipunang makatarungan,

At sa pagpapatingkad ng ating demokrasya,

Upang guminhawa ang pinakamamahal nating bayang Pilipinas.

Gagampanan ko ang lahat ng katungkulan ng isang mabuting mamamayan

Na kasing tindi ng paghamon ko sa aking mga pinuno

Na sumunod sa landas na matuwid

Makikipag kapit-bisig ako sa aking kapwa Pilipino

Sama-sama nating babaguhin ang takbo ng kasaysayan

Upang umiran ang kagandahang loob

Ipinangangako ko ito, sa ngalan ng aking mga ninuno at mga apo

Patnubayan nawa ng Poong Maykapal ang sambayanan

Kami ang mga mamamayang Filipino ay sama-sama nakikiisa at nagbibigay ng aming suporta at panata upang kasama ng pamahalaan ay tumulong sa pagbabago ng ating bayan.
Tinatanggap namin ang hamon at nagkakaisang suma-sama sa Panata sa Pagbabago na nasa ibaba.

PANATA SA PAGBABAGO

 

Pilipino ako.

Namamanata ako na tutulong ako sa aking pamunuan,

Sa pagtataguyod ng marangal na pamamahala,

Sa pagpapalakas ng isang lipunang makatarungan,

At sa pagpapatingkad ng ating demokrasya,

Upang guminhawa ang pinakamamahal nating bayang Pilipinas.

 

Gagampanan ko ang lahat ng katungkulan ng isang mabuting mamamayan

Na kasing tindi ng paghamon ko sa aking mga pinuno

Na sumunod sa landas na matuwid

Makikipag kapit-bisig ako sa aking kapwa Pilipino

Sama-sama nating babaguhin ang takbo ng kasaysayan

Upang umiran ang kagandahang loob

 

Ipinangangako ko ito, sa ngalan ng aking mga ninuno at mga apo

Patnubayan nawa ng Poong Maykapal ang sambayanan

 

Mabuhay ang bawat Pilipino!
Mabuhay ang Pilipinas!
Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.