Sluit/Close horror asiel/shelter Maasmechelen

LANGUAGES : NEDERLANDS - ENGLISH - FRANCAIS - DEUTSCH

Lees de laatste statement van Michelle HIER.

8 september 2010: Het dierenasiel zal haar deuren op 1 januari 2011 gaan sluiten!  Het bestuur zegt te zeer aangeslagen te zijn door onze 'laster'. Wij weten echter beter: de doofpot is opengegooid en men is bang voor verdere maatregelen. De onderzoeken zijn namelijk in volle gang en elke dag komen er nieuwe zaken aan het licht.
We zijn blij met de sluiting, ook al denkt het dierenasiel zo onder haar wanpraktijken uit te komen. Wij zullen doorgaan, het bestuur komt hier niet ongestraft onderuit.

Wij zijn op zoek naar mensen die in de loop der jaren een donatie gedaan hebben aan het dierenasiel. De financien zullen nu onder de loep genomen worden.
Deze afschriften kunt u doormailen naar:
dierenwelzijn.gent@health.fgov.be


NEDERLANDS


Mijn naam is Twinkel.
Ik ben 4 weken oud, en geboren in de hel.
Geboren in de hel, die "Dierenbescherming Limburg" heet.


Een Dierenbescherming, welk beeld heeft u hiervan? Is dit een veilige haven, een toevluchtsoord, voor verstoten en achtergelaten dieren? Een plaats waar ze tot rust kunnen komen, de nodige (medische) zorgen krijgen, waar ze veilig zijn, waar er intensief gezocht wordt naar een nieuwe, goede thuis?
Wel, zo zou het in elk geval moeten zijn. Maar als je als hond of kat terecht komt in het dierenasiel van Maasmechelen, heb je minder geluk. Dit is een plaats waar enkel de sterken overleven. En dan is het nog maar de vraag in welke mate die "sterken" ongetraumatiseerd terug buiten komen. De dierenarts spuit sommige dieren bij binnenkomst al dood, zonder er echt naar te kijken. Of gooit de kadavers in een plastic zak op de parking.


http://www.noxa.net/forum/83599/_Dierenliefhebbers

Op 2 augustus in een donker hok, een vieze kattenbak en in de sigarettenlucht... De volgende dag zijn ze gered.
On the 2nd of August in a dark cage filled with cigarette smoke, with a filthy litter box... They were saved the next day.
Am 2. August in einem dunklen Kaefig, einer schmutzigen Katzentoilette und im Zigarettenluft... Am naechsten Tag sind sie gerettet.


Honden die nooit uitgelaten worden, sommigen meer dan 1 jaar opgesloten in een hok met tralies, enkel met water en een kom brokken. Er is geen plaats voor aandacht, voor liefde, voor verzorging. Onverzorgde vachten, veel te lange nagels, oor- en oogontstekingen, maag-en darmontstekingen, luchtwegeninfecties... Chronische stress. Kennelangst. Doodsbange, mishandelde dieren die liggen weg te kwijnen in een hoek van hun hok, die worden natgespoten met water als ze niet doen wat van hen verlangd wordt. Honden die constant rondjes lopen, tegen de muren springen, aanhoudend janken..  Een hond die wordt ingeslapen met de verkeerde dosis en die nog half levend in de ijskoude "dodencel" gelegd wordt. Lees zijn verhaal HIER.
Katten met niesziekte, wegrottende ogen, die een doodsstrijd liggen te leveren in een hoekje, snakkend naar adem. Kittens die in hun eigen braaksel liggen te sterven, hun mamapoes hulpeloos miauwend boven hen. Poezen met ontstoken buikwonden, veroorzaakt door onhygienisch uitgevoerde sterilisaties. Katten die ingeent worden met dezelfde, onsteriele naald. Operaties uitgevoerd op dieren die nog niet volledig onder verdoving zijn.
Helaas is het dagelijkse kost, in het Dierenasiel gelegen aan de Rijksweg 60A, te Maasmechelen.
 


Klik HIER voor een filmpje van een hond in dit asiel.
Lees bovendien HIER de getuigenis van een andere ex-vrijwilliger omtrent deze hond.


De FOD ( Federale Overheids Dienst) waar men een officiele klacht kan indienen, steekt haar kop in het zand: al jaren wordt dit asielbeleid gedoogd en zij vindt dat er totaal geen sprake is van wanbeleid. Ja, het is er schoon, omdat de poetsvrouw gewoonweg graag poetst, maar gerust met de dweil om een stervend dier heen dweilt.
Ook de dierenarts wordt door de Orde Dierenartsen niet aan de kaak gesteld.

Dit MOET stoppen!
Dit MOET ophouden!


Anno 2010 is het bijna ongelooflijk dat dergelijke praktijken zich nog voordoen in een land als Belgie.
Het is bijna even ongelooflijk dat de gemeentes Maasmechelen, Lanaken en Hoeselt, nog willen samenwerken met dit asiel.
 
Ik ben gered uit deze hel, maar nu strijd ik voor mijn vrienden daar. Mensen het is nu of nooit... help mijn vriendjes alsjeblieft....
Teken onze petitie! SLUIT het asiel, er zijn betere alternatieven.


ENGLISH

Twinkel is my name.
I'm four weeks old and I was born in hell. To wit, the 'Animal Refuge of Limburg' in Maasmechelen.

What should an animal refuge entail in your view? Shouldn't it be a safe haven, a place of rest for abandoned animals? A place where they can regain their strength, receive the necessary veterinary care, where they are totally safe, waiting for a  new and secure, happy home? Seems logical, only...

A dog or cat ending up in the Maasmechelen animal shelter, however, has none of those things to look forward to. It's a place where only the very strongest survive. And even they can only hope to get out without trauma. The vet - he ought to be referred to as executioner - puts some animals without even (properly) examining them. He then puts the bodies in a plastic out on the parking lot, where children may find them.
Dogs are never taken out for a walk, some have been locked up in behind bars for over a year. Just a bowl of water and some food, and no attention, no love, no care whatsoever. This results in unhealthy, tangled up fur, nails that are much too long, ear and eye infections, intestinal problems, respiratory tract infections and so on, not to mention the inevitable chronic stress and kennel fear. All of which may lead the vet in turn to decide once again that they are to unwell to live with the known consequences. You might begin to think they're better off dead. Terrified animals crouch in the corner of their cages and try in vain to escape their plight. They are sprayed with a water jet if they happen to disobey rules. Some dogs can be seen, dazedly running around in circles over and over again, sometimes jumping up against the walls, howling for freedom and care. A certain dog had even been euthanized with an insufficiently powerful dose and was put, still alive, in the 'body refrigerator', left to die a horrible death.

Click for a movie of a dog in this shelter.

Cats suffer untreated from cat flu and eye infections, lie dying in a corner, often gasping for breath. Kittens die in their own vomit, their mum helplessly meowing nearby. Some have infected abdominal wounds, caused by non-sterile neutering. Dozens of cats are vaccinated with one and the same non-sterile syringe and surgery is performed with insufficient anaesthetization.

These things happens on a regular basis at the animal shelter at Rijksweg 60A in Maasmechelen.

The Federal Public Service for Animal Welfare is the place where complaints can be lodged, but that's about it. They are seldom or never acted upon and the Service prefers not to see the problem, willing themselves instead to believe there is no such thing as mismanagement at this place. OK, the animals have food and yes, the shelter is clean, but only because the cleaning lady loves to clean. In fact, she loves it so much she has no time to remove dead animals, cleaning and mopping instead around them! Likewise, the Order of Veterinarians prefer not to see the miscarriages by one of their colleagues.

This MUST stop!
 
It is hard to believe that such barbaric things are still happening in a modern country such as Belgium as it is just as hard to believe that the cities of Maasmechelen, Lanaken and Hoeselt still want to cooperate with a shelter with such a bad and proven track record.

Me, Twinkel, I was saved from this hell, and I have now taken it upon myself to fight for my friends who are still in there. It's now or never, so please, help my furry and other friends and sign our petition! Close the shelter down: there are much better people and alternatives!

DEUTSCH

Mein Name ist Twinkel.
Ich bin vier Wochen alt und geboren in der Hoelle auf Erden.
Geboren in der Hoelle, die "Tierschutz Limburg" heisst.

Ein Tierschutz, welches Bild ruft das auf? Ist es ein sicherer Zufluchtsort, ein Refugium fuer ausgesetzte und verlassene Tiere? Ein Ort, wo sie zur Ruhe kommen koennen, ihre Kraften wiedergewinnen koennen, wo sie die notwendige (tieraerztliche) Versorgung bekommen, wo sie sicher sind und wo intensiv gesucht werd fuer ein neues, gutes Zuhause?
Nun, so soll es auf jeden Fall sein. Allerdings, wenn ein Hund oder eine Katze landet im Tierheim von Maasmechelen, hat es weniger Glueck. Dies ist ein Ort, an dem nur die Staerksten ueberleben. Und es ist immer noch die Frage, inwiefern ein solches "starkes Tier" ohne Trauma's wieder heraus kommt. Der Tierarzt euthanasiert manche Tiere bereits bei der Ankunft, ohne sie wirklich zu betrachten. Oder er werft die Kadaver in eine Plastiktuete auf dem Parkplatz, wo Kinder sie finden koennen.
Hunde, womit nie gelaufen wird, einige sitzen schon mehr als 1 Jahr in einem Kaefig mit Gittern verschlossen, nur mit Wasser und einer Schoessel Trockenfutter. Es gibt keinen Raum fuer Aufmerksamkeit, Liebe, richtige Pflege. Ungepflegtes Fell, Krallen, viel zu lange Krallen, Ohr-und Augeninfektionen, Darmentzuendungen, Infektionen der Atemwege, Chronischer Stress. Angst Zwinger. Misshandelte Tiere lieferen ein Toteskampf in der Ecke ihres Kaefigs, smachtend.  Sie wirden mit Wasser bespueht, wenn sie nicht tun, was von ihnen erwartet wird. Hunde, die den gleichen Kreis wieder und wieder laufen, springen gegen die Waende und heulen anhaltend. Ein Hund, der mit einer Unterdosis eingeschlaefert wird, und noch halb lebendig in der kalten "Todeszelle" platziert wird. 

HIER finden Sie einen kurzen Film von einem Hund in diesem Tierheim.

Katzen mit extremen Faellen von Katzenschnupfen, wegfaulende Augen, liegen in eine Ecke und lieferen ein Todeskampf, nach Atem ringend. Jungtiere sterben in ihrem eigenen Erbrochenen, ihre Mutter miaut hilflos ueber ihnen. Katzen mit infizierten abdominalen Wunden, verursacht durg unhygienisch durchgefuehrte Sterilisationen. Katzen, die mit der gleichen, nicht sterilen Nadel geimpft werden. Operationen werden bei Tieren durchgefuehrt, die nicht vollstaendig unter Narkose sind.
Leider passieren solche Sachen taeglich im Tierheim auf Rijksweg 60A in Maasmechelen.
Die FOD (Foederaler Oeffentlicher Dienst), wo man eine offizielle Beschwerde einreichen kann, schliesst die Augen: fuer Jahre wird diesen Tierheim Politik toleriert und sie stellt fest, dass es an dieser Stelle nicht so etwas wie Missmanagement gibt. Ja, es ist sauber, weil die Putzfrau einfach gern putzt, aber sie wischt ganz einfach mit ihrem Mop um ein sterbendes Tier herum.
Ausserdem ist der Tierarzt nicht von der Tieraerztlichen Vereinigung geprueft.

Dies muss aufhoeren!
Dies muss sofort ein Ende haben!


Anno 2010 ist es fast unglaublich, dass solche Praktiken immer noch auftreten in einem Land wie Belgien. Und es ist fast so unglaublich, dass die Gemeinden Maasmechelen, Lanaken und Hoeselt noch immer mit diesem Tierheim zusammen arbeiten. Es gibt bessere Alternative.

Ich, Twinkel, wurde gerettet aus dieser Hoelle. Jetzt streite ich fuer meine Freunde die noch immer rein sind. Streiten Sie mit?

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.