Bescherm de Nederlandse natuur tegen de regering / Protect Dutch nature against its own government

(English explanation below)

De Nederlandse regering zet de snoeischaar in onze natuur! (artikel Volkskrant)
Dit is een oproep aan alle grote en kleine kinderen, dierenliefhebbers, recreanten, fietsers, wandelaars, hardlopers, mountainbikers, horeca-ondernemers, natuurliefhebbers, vogelaars, fotografen, kunstenaars en natuurfilmers.  
Zet je handtekening tegen het afschieten van dieren : Door de nieuwe wet kan er op veel meer diersoorten gejaagd worden zonder dat er een vergunning nodig is.

Zet je handtekening tegen het verdwijnen en het minder beschermen van natuurgebieden: Het kabinet stelt voor om in de Wet natuur een 60-tal Beschermde natuurmonumenten te schrappen en de belangrijkste natuurgebieden (Natura 2000) minder goed te beschermen.

Zet uw handtekening voor het goed bescherming van planten en dieren: Met de nieuwe wet worden veel diersoorten (onder andere zeehond, eekhoorn, boommarter, ringslang, das vuursalamander en veel vlinders) niet meer beschermd. Ook plantensoorten (waaronder parnassia en orchideeën) hun bescherming. Dus ook planten en dieren die nu op de rode lijsten staan en dus ernstig bedreigd zijn. 

English

The Dutch cabinets plans are damaging the Dutch natural environment and some species of plant and animal will disappear, according to a report by a government think-tank.

The Netherlands Environment Assessment Agency says there will be irreparable damage if the government continues its proposed policies and EU targets will not be met.

Junior environment minister Henk Bleker has said the strategy agreed with provincial governments to develop and preserve natural habitats is in line with EU regulations.


The agreement, first announced in September, involves transferring responsibility for natural habitats to the provincial authorities in return for 100milion in extra funding. This in effect means millions of euros will be shaved off government spending, the Volkskrant says.

From 2014, the 12 provinces are to take responsibility for the establishment of a nationwide grid of national parks and protected areas, known as the EHS.

The plan also covers a smaller area – 600,000 hectares instead of the 728,000 hectares first mooted. This will reduce biodiversity still further, the agency says, pointing out the Netherlands already fails to meet EU guidelines on habitats.

The provinces still have to agree to the transfer of responsibilities but are expected to agree, the paper says.

Geachte heer Bleker,

Als ondertekenaars van deze petitie willen wij duidelijk maken dat wij het niet eens zijn met de nu voorgestelde nieuwe Natuurwet. Met dit ontwerp wetsvoorstel worden decennia van gericht natuurbeleid in een hand beweging over boord gezet en worden gebieden en diersoorten op grote schaal vogelvrij verklaard. Een onderbouwing hiervoor ontbreekt of is minimaal en eenzijdig. Over deze ontwikkelingen maken wij ons grote zorgen en wij willen dat het Nederlands natuurbeschermingsrecht niet op deze manier wordt uitgehold.


Als ondertekenaars van deze handtekeningenactie roepen wij u op om:


1. De grote economische, landschappelijke en recreatieve waarde die de natuur in Nederland heeft voor ons land te behouden.
2. Alle in Nederland aanwezige natuurgebieden, planten- en diersoorten goed te beschermen.
3. De lijst met bejaagbare soorten niet uit te breiden.
4. Volledig te voldoen aan de Europese en internationale natuurbeschermingsverplichtingen.


Wij vinden wij dat er in dit wetsvoorstel alleen sprake is van achteruitgang. Successen geboekt door jarenlang gericht natuurbeleid wordt met een eenzijdige, onvoldoende motivering de nek omgedraaid. Zelfs aan minimale Europese verplichtingen wordt maar zeer ten dele door u voldaan.


Wij vragen u het ontwerp grondig te herzien zodat de investeringen van de afgelopen jaren, gedaan door uw Ministerie, door de provincies en door alle natuurliefhebbers in Nederland, niet voor niets geweest zijn.


Met vriendelijke groet,

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

privacy policy

By signing, you accept Care2's terms of service.

Having problems signing this? Let us know.