Wantoestanden dierenasiel Kontich/ Abuses in animal shelter/ Abus dans des refuges animaux

  • by: Sabine
  • recipient: kmdaed@antwerpen.be


LANGUAGES : NEDERLANDS - ENGLISH - FRANCAIS

NEDERLANDS

Op 19 mei j.l werd het asiel Kontich GESLOTEN, deze petitie is doorslaggevend geweest. Wij zijn maar deels tevreden. Blijf tekenen, er is nu een vervolg petitie!!  http://www.thepetitionsite.com/petition/231522418

In de dierenasielen te Kontich en Antwerpen spelen zich al jaren onaanvaardbare taferelen af. Al tientallen jaren worden de dieren op dieronwaardige wijze NIET verzorgd.

Het is onbegrijpelijk dat mensen die zichzelf een dierenvriend noemen zulke praktijken toepassen. Voor zowel de honden als de katten is het leven een hel in deze asielen.

Dieren die redelijk gezond binnenkomen, worden alsmaar zieker, zie hier het voorbeeld van Thor. ( lees ook handtekening 244)Rechterachterpoot Thor op 18 april 2008. Een kleine pootwonde werd niet verzorgd. 
hondRechterachterpoot Thor op 23 april 2008. Van pijn knaagde de hond in zijn poot tot op het bot. De poot is niet meer te redden. 
hond2 hond4

Verwaarlozen en laten sterven van katten

kat kat kontich

kontich


hond kontich2

Nalatigheid......

Vrijwilligers brengen in deze moeilijke omstandigheden toch nog een sprankeltje hoop voor de dieren. Ze doen wat ze kunnen maar worden niet gesteund door het falend en schandelijk beleid van de asielverantwoordelijken.
 
De dieren worden amper nagekeken en sterven vaak na een helse lijdensweg. Zieke dieren worden alsmaar zieker en krijgen geen verzorging.

Katten leven soms jarenlang in kooitjes waar ze zich enkel kunnen keren. Er is gewoonweg geen sterilisatiebeleid.

Dit asiel is een schande voor alle organisaties die zoveel moeite doen om de dieren een tweede kans te geven. Alle dierenwelzijnsprotocollen worden er al jarenlang met de voeten geveegd.  
 
Momenteel lopen er verschillende klachten tegen beide dierenasiels maar tot op heden is er nog geen enkel resultaat geboekt. Alle instanties zijn op de hoogte en hebben vaststellingen gedaan, maar de dieren blijven in de kou staan. Vele dieren hebben tijdens deze jarenlange bureaucratische procedures onnodig het leven gelaten.

Met deze petitie willen we onze grote walging, afschuw en bezorgdheid tonen. De gepaste maatregelen moeten snel genomen worden. Het welzijn van de dieren moet nu eindelijk eens gerespecteerd worden. Van een asiel moet men kunnen verwachten dat ze een voorbeeldfunktie vervult.

Wij leven in 2008 en het is onwaarschijnlijk welke praktijken daar nog getolereerd worden. Laat ons spreken voor deze dieren, laat ons opkomen voor hun rechten zonder rekening te houden met politiek, ellenlange procedures en andere excuses om deze praktijken toe te laten.

Dieren hebben geen stem, laat ons voor hen spreken

Laat uw hart spreken, teken deze petitie en samen zullen we ervoor proberen te zorgen dat deze situatie stopt. Doe het voor de dieren want ze kunnen niet zonder ons, de echte dierenvrienden.


ENGLISH For decades terrible things happen in the animal shelter in Kontich and Antwerp (Belgium). The animals living there are NOT taken care of. One cannot understand that humans, that call themselves animal friends, do such things. For both cats and dogs, living in these shelters is hell on earth.  

Animals that arrive at the shelters in reasonable health get sicker and sicker. Take for example Thor (see pictures above). The wound on his paw was not taken care of. Because of the pain the dog kept on biting his paw until the bone came through.

Luckily, there are volunteers that give the animals some hope in these terrible conditions. However, they are not supported because of the failing and shameful policy of the people responsible for the shelters.

The animals are deprived of the necessary health care. They are hardly looked at and often die after a long and painful struggle. Sick animals only get sicker and do not get decent care. Cats live for several years in small cages in which they can barely turn.   

The veterinarian is a shame for all organizations that try their best to give the animals a second chance. All protocols about the well-being of animals have been ignored for years.

At the moment, several complaints have been filed against the shelters and they are looked upon, so far without results. All the official organizations know about the problems and have concluded that the complaints are true. However, the animals are still there and still in the same miserable conditions. Many animals died unnecessarily during these years of bureaucratic red tape.

With this petition, we want to show our disgust and concern. This petition is meant to make sure that the appropriate actions are taken soon. The well being of the animals must be respected now. A shelter should be setting a good example. 
 
It's 2008 and what is still tolerated in these shelters is unthinkable. Let us speak up for these animals and let us stand up for their rights without taking into account politics, neverending procedures and other excuses  to allow this to continue any longer. 
 
Animals cannot speak, let's do it for them.

Let your hearts speak, sign his petition and together we will try to make sure that this situation comes to an end. Do it for the animals! They need us, true animal friends.


FRANCAIS :

Les animaux des refuges Anvers et Kontich vivent dans un enfer. Depuis des dizaines d'annes ils ne sont PAS soigns. Il est incomprhensible que des personnes qui se nomment amis des animaux appliquent de telles pratiques.

Des animaux qui entrent en assez bonne sant deviennent de plus en plus malades, voyez l'exemple avec les photos de la patte de Thor. La blessure sa patte ne fut pas soigne. Par douleur le chien s'est mang la patte jusqu' l'os. (lisez aussi la signature nr 244).

Les photos montrent l'tat de la patte de Thor le 18 april 2008 et le 23 avril 2008.


Heureusement il y a encore des volontaires qui font ce qu'ils peuvent pour donner un peu d'espoir aux animaux. Mais ils ne sont pas soutenus par la gestion scandaleuse des responsables.Les animaux malades sont peine contrls. Ils ne reoivent pas de soins et meurent souvent aprs un long martyr. Des chats vivent des annes dans des cages minuscules o ils peuvent peine se tourner. Ni castration ni strilisation ne sont appliqus.Le refuge est un scandale pour toutes les organisations qui font beaucoup d'efforts pour donner une seconde chance aux malheureux. Depuis des annes tous les protocoles du bien-tre animal sont pitins. Pour l'instant il y a maintes plaintes contre le refuge, mais jusqu' prsent sans aucun rsultat. Durant ces lentes procdures bureaucratiques une multitude d'animaux y a dj laiss la vie inutilement.

Cette ptition exprime notre horreur et notre dgot. Elle doit faire en sorte que les mesures ncessaires soient prises. Le bien-tre des animaux doit enfin tre respect. D'un refuge on doit pouvoir attendre ce qu'il remplisse une fonction exemplaire.


Nous vivons en 2008 et il est incroyable de voir quelles pratiques horribles sont encore tolres dans ces refuges. Les animaux ne peuvent parler, faisons le pour eux. Dfendons leurs droits sans tenir compte de la politique, des procdures interminables et d'autres excuses qui permettent ces pratiques.Les animaux ne peuvent pas parler, faisons-le pour eux.

Faites parler votre coeur, signez cette ptition. Ensemble nous arriverons  arrter cette situation. Faites-le pour eux car ils ne peuvent se passer de nous, leurs vrais amis.

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.