Behoud de directeurswoning en de socio-culturele werking 'Het Landhuis' , Warmoezeniersweg 10, 9000

  • by: Steven Andsowon
  • recipient: Aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent

Haast vijf jaar vervult het autonoom ecologisch centrum " 't Landhuis " een socio-culturele rol.

Door bezetting van het woonhuis, de haringrokerij en gronden hebben de bewoners schaarse biologische landbouwgrond weten te vrijwaren en kunnen openstellen voor de gemeenschap door het creëren van een gegeerd ecologisch volxtuinencomplex. Daarnaast worden er vanaf het begin activiteiten georganiseerd die om allerlei redenen nergens anders een plaats vinden. Deze zijn onmiskenbaar een bijdrage tot het socio-culturele weefsel van de Stad Gent aangezien ze een leemte invullen op vlak van ecologie, participatie en gemeenschapsvorming.

Dit alles zal Stad Gent een halt toeroepen door de sloop van het woonhuis en de verdrijving van de bewoners, conform het lokale antikraakbeleid, waardoor het platform verdwijnt dat deze locatie openstelt voor ieder die er op positieve wijze gebruik van wil maken en vijf bewoners op straat worden gezet in een tijd van woningschaarste zonder dat er voor hen een alternatief is.

Nog een reden voor de sloop van het huis en de vernietiging van de belendende volkstuinen is dat de stad de 400 meter weg die voor het huis langs loopt, wil verplaatsen om aan de zo vrijgekomen overzijde een bomenrij aan te planten ter creatie van een groenas. Wat absurd is en contradictorisch, gezien het tekort aan volkstuinen en omdat er betere alternatieven bestaan voor de vergroening en het uitwerken van de wegenis van de Warmoezeniersweg.

Het is dan ook logisch dat buurtbewoners en middenveld dit project steunen en zich tegen de sloop verzetten. Daarenboven wordt door te slopen in de conceptfase van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr 160 Groenas 4 Bovenschelde ook een openbaar onderzoek vermeden, waardoor buurtbewoners en middenveld zich niet zullen kunnen uitspreken over dit waardevolle gemeenschapsvormende project, gehuisvest in een architecturaal icoon voor de buurt.

Om deze redenen verzoeken de ondertekenaars van dit verzoekschrift het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent om

- af te zien van de sloop van de directeurswoning
-het socio-culturele en sociaal-informatieve karakter van gans de site te behouden
-een goede beheers- en onderhoudsovereenkomst af te sluiten met de mensen actief in ‘t Landhuis
-het huidig antikraak beleid te heroverwegen zodat dergelijke burgerinitiatieven mogelijk blijven in de toekomst en zo ook gehoor te geven aan onze vorige petitie daterend van februari 2012

Behoud de directeurswoning en de socio-culturele werking 'Het Landhuis' , Warmoezeniersweg 10, 9000 GentAan het college van burgemeester en schepenen van de stad GentHaast vijf jaar vervult het autonoom ecologisch centrum " 't Landhuis " een socio-culturele rol.

Door bezetting van het woonhuis, de haringrokerij en gronden hebben de bewoners schaarse biologische landbouwgrond weten te vrijwaren en kunnen openstellen voor de gemeenschap door het creëren van een gegeerd ecologisch volxtuinencomplex. Daarnaast worden er vanaf het begin activiteiten georganiseerd die om allerlei redenen nergens anders een plaats vinden. Deze zijn onmiskenbaar een bijdrage tot het socio-culturele weefsel van de Stad Gent aangezien ze een leemte invullen op vlak van ecologie, participatie en gemeenschapsvorming.

Dit alles zal Stad Gent een halt toeroepen door de sloop van het woonhuis en de verdrijving van de bewoners, conform het lokale antikraakbeleid, waardoor het platform verdwijnt dat deze locatie openstelt voor ieder die er op positieve wijze gebruik van wil maken en vijf bewoners op straat worden gezet in een tijd van woningschaarste zonder dat er voor hen een alternatief is.

Nog een reden voor de sloop van het huis en de vernietiging van de belendende volkstuinen is dat de stad de 400 meter weg die voor het huis langs loopt, wil verplaatsen om aan de zo vrijgekomen overzijde een bomenrij aan te planten ter creatie van een groenas. Wat absurd is en contradictorisch, gezien het tekort aan volkstuinen en omdat er betere alternatieven bestaan voor de vergroening en het uitwerken van de wegenis van de Warmoezeniersweg.

Het is dan ook logisch dat buurtbewoners en middenveld dit project steunen en zich tegen de sloop verzetten. Daarenboven wordt door te slopen in de conceptfase van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr 160 Groenas 4 Bovenschelde ook een openbaar onderzoek vermeden, waardoor buurtbewoners en middenveld zich niet zullen kunnen uitspreken over dit waardevolle gemeenschapsvormende project, gehuisvest in een architecturaal icoon voor de buurt.

Om deze redenen verzoeken de ondertekenaars van dit verzoekschrift het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent om
  • af te zien van de sloop van de directeurswoning
  • het socio-culturele en sociaal-informatieve karakter van gans de site te behouden
  • een goede beheers- en onderhoudsovereenkomst af te sluiten met de mensen actief in ‘t Landhuis
  • het huidig antikraak beleid te heroverwegen zodat dergelijke burgerinitiatieven mogelijk blijven in de toekomst en zo ook gehoor te geven aan onze vorige petitie daterend van februari 2012Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.