СТОП ЗА ДВОЈАЗИЧНИ ТАБЛИ СО НОВОТО ИМЕ

Стоп за понижувачките табли на институциите во Кочани!
Во согласност со договорот од Преспа, Дел 1 член 10
Во однос на важноста на веќе постоечките документи и материјали издадени од властите на Втората страна(Р.Македонија), Страните се согласни да има два преодни периода, еден „технички" и еден „политички":
а) „Техничкиот" преоден период се однесува на сите официјални документи и материјали на јавната администрација на Втората страна за меѓународна употреба и за документите за внатрешна употреба, но кои може да се користат и надвор од државата. Важноста на ваквите документи и материјали ќе се обновува во согласност со името и термините наведени во член 1, став 3 од оваа спогодба, најдоцна во рок од пет години по влегувањето во сила на оваа спогодба.
б) „Политичкиот" преоден период ќе се однесува на сите документи и материјали, коишто се исклучиво за внатрешна употреба во Втората страна. Издавањето на ваквите документи и материјали кои се опфатени со оваа категорија во согласност со член 1, став 3 ќе започне при отворањето на секое поглавје на релевантното поле во преговорите со Европската унија и ќе биде финализирано во рок од пет години оттогаш.
Таблите на институциите се исклучиво за внатрешна употреба и согласно со договорот од Преспа треба да бидат усогласени во рок од 5 години од отворање на соодветното поглавје во преговорите со ЕУ!

Македонија не доби датум за преговори поради Корупција, закинот за јазици доби сериозни критики од Венецијанската Комисија, истакнувањето на новите табли преставува прекумерно оштетување за едната страна т.е. за Македонија.

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service and agree to receive communications about our campaigns through email and other methods. You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.