We are again calling to close the new concentrate shelter for dogs in city Cicerale ( Salerno/Italy

 

97% OF DOGS ARE DYING FROM HUNGER AND THIRST!!!

The Shelter Oasi San Leo (CICERALE) was opened 1980. The dogs are transported to this asylum from Salerno and Avelino and always in a terrible way. First they are taking to asylum without chipping which is prescribing the law.
The dogs are often killed during the transport to shelter. No one is interested what conditions and how the dogs are transported. If they survive the transport, in this asylum there is waiting for them only the gate to Hell similar to Dante´s Inferno. Their bodies become dust and ash which we know from crematories.

IT IS A HORROR SUPPORTED BY CITY COUNCIL AND STATE. THE DOGS ARE NOT FOR ADOPTING, NO ONE IS OFFERING THEM. THE ENTER TO ASYLUM IS PROHIBITED AND A VETERINARY CONTROL IS ISSUING DEATH CERTIFICATES WITHOUT KNOWING THE SITUATION AND DOGS!!!

Because no one knows these dogs, there is no evidence, so death certificates are falsifying by the owners of asylum. No one will never learn about thousends of deaths!!!

Often there are more than 2000 dogs on minimum place together, on direct solar radiation, without food and water. The female dogs are continually pregnant, so the owners are earning money on their puppies.

Old and ill dogs are put together with aggressive companions. Often there are mutual charging and canibalism!!!

People, whose dogs were by mistake taken into this asylum, never saw their pet again!!! Never there was a dog given back to his owner!!!
There is a law for protection of animals and a paragraph 281/91 (By Italian law it is related to ill and homeless dogs) which say, taht every town and city must také care of homeless dogs, by par. 16/1, memo nr. 5 from Italian Ministry of Health from May 2001, when the law came into force, and later there was published another law against torturing of animal (law 189 from 2004).

Already in 80s there was warning in Italian TV reportage Stricia notizia that the situation in Oasi San Leo is terrific.

Later the whole Italy learned about this horror. Private persons and organizations turned upon the court, where they sent a protest letter with all informations and proofs. Everything was published in printed media and internet.

The result was – closing the asylum for some time, but now, the asylum was reopened and the licence was given back to former owner. So this hell is in work again.

Why the clerks are indifferent to the cruel suffering of dogs who are torturing and slowly dying from hunger and thirst?!?

The clerks are cooperating with those killers who made their business on asylums, instead of helping and protecting animals.


Please, help us to close this concentration shelter Oasi San Leo which is not the only one concentration camp for animals in Italy! Help us to liberate animals from the modern concentration asylums!

Your signature can stop the slow dying and torturing of innocent dogs!


Thank you very much
http://www.myspace.com/stopthisitalianhell


CESKA VERZE: 

OPET ZADAME O UZAVRENI NOVODOBEHO KONCENTRACNIHO UTULKU PRO PSY VE MESTE CICERALE (SALERNO/ITALIE)


97% UMRTNOST PSU HLADY A ZIZNI!!!


Utulek Oasi San Leo (CICERALE) byl otevren roku 1980. Psi v utulku jsou dovazeni z obci Salerno a Avelino a vzdy nevohodnym zpusobem. Predevsim neopravnene, nebot kdyz opousti mesto, maji byt ocipovani, jak urcuje zakon o odchytu.
Psi jsou casto usmrceni jiz pri preprave do utulku. Nikoho nezajima, v jakem stavu jsou prevazeni a jakym zpusobem. Pokud transport preziji, v utulku je neceka nic jineho nez brana do pekla podobneho popisum Danteho. Jejich tela se stavaji prachem a popelem znamym z krematorii.
JDE O HOROR NAD HORORY PODPOROVANY JAK MESTEM, TAK STATEM. PSI NELZE ADOPTOVAT, NIKDO JE NEINZERUJE. VSTUP DO UTULKU JE ZAKAZAN A VETERINARNI SPRAVA VYDAVA POTVRZENI K UMRTIM, ANIY BY ZVIRATA VIDELA!!!
Jelikoz psy nikdo nezna, neni ani vedena jejich evidence, tudiz umrtni listy majitele falsuji, aby jich bylo malo. Nikdo se o tisícich smrti nikdy nedovi!!!
Casto se vice nez 2000 psu ocita na miniaturnim prostoru na primem slunci bez vody a jidla, feny nejsou kastrovany, aby stale rodily, a majitele utulku na stenatech dale vydelavaji.
Stari a nemocni psi jsou spolecne s agresivnimi. Casto dochazi ke vzajemnemu napadani a pozirani se!!!
Lide, kteri si prijedou pro vlastni psy omylem odchycene, jiz nikdy sveho milacka neuvidi!!! Nikdy jim neni pes vydan zpet!!!
Existuje zakon na ochranu zvirat a paragraf 281/91 (Podle italskeho zakona se jedna o peci o nemocne psy a prevenci toulavych psu), dle nehoz se kazde mesto musi postarat podle odstavce 16/1 obezniku c. 5 italskeho ministerstva zdravotnictvi z kvetna roku 2001, kdy zakon nabyl ucinnosti a pozdeji vysel novy zakon proti tyraní zvirat (zakon 189 z roku 2004).
Jiz v 80. letech bylo upozornovano italskym televiznim programem Stricia notizia na situaci v utulku Oasi San Leo. Pozdeji se o kauze dovedela cela Italie. Soukrome osoby i organizace se obratily na soud, kam byl dorucen otevreny dopis se vsemi informacemi a dukazy. Vse bylo publikovano v tisku a na internetovych strankach.
Vysledkem bylo uzavreni utulku na kratkou dobu a nyní doslo k opetovnemu vraceni povoleni k provozu a znovuotevreni tohoto pekla.
Proc jsou urednici lhostejni ke krutemu utrpeni psu, kteri jsou i tyrani a ceka je pomala smrt hlady a zizni?!? Spolupracuji s temito vrahy, kteri si vybudovali na utulcich zivnost, misto aby zviratum pomahali.

Prosim, pomozte nam uzavrit koncentracni utulek Oasi San Leo, ktery neni jedinym koncentrakem pro zvirata v Italii! Pomozte nam vysvobodit zvirata z novodobych koncentracnich utulku!

Svym podpisem muzete zabranit umirani a tyrani nevinnych psu!

Vsem dekujeme

http://www.myspace.com/stopthisitalianhell

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.