Apel do Władimira Władimirowicza Putina dotyczący obecnej sytuacji na Ukrainie.

Jako stowarzyszenie Brama Wschodu opowiadamy się za pokojowym rozwiązywaniem konfliktów. 

W imieniu społeczeństwa polskiego zwracamy się z apelem o powstrzymanie się od użycia siły zbrojnej oraz o przestrzeganie zobowiązań międzynarodowych wobec Ukrainy. 

Poprzez promowane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Sochi wartości pokoju i przyjaźni nawołujemy do respektowania owych wartości nie tylko w okresie olimpijskim.

Pragniemy, aby wszelkie spory rozwiązywane były na drodze dialogu i wzajemnego poszanowania.
Dodatkowo uważamy, iż obecna niestabilna sytuacja polityczna na Ukrainie nie powinna być wykorzystywana przez państwa trzecie do realizacji własnych celów politycznych.

Zachęcamy do poparcia powyższej idei. 

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

privacy policy

By signing, you accept Care2's terms of service.

Having problems signing this? Let us know.