Victor D'Hondt in Ghent

Victor D'Hondt is a well-known pioneer of proportional representation, and his "D'Hondt-method" to distribute seats during elections is used all over the world. D'Hondt himself, who was professor at the University of Ghent, has largely been forgotten. That is a shame, as the 'software' needed to ensure proportional representation makes a strong contribution to enabling free and fair elections.

On May 30-31, 2013, the Belgian and Dutch political science associations hold their annual meeting for the first time in the historal city of Ghent, which is the home-town of Victor D'Hondt. The city of Ghent has a strong tradition of naming new street names to Ghent citizens who had a real social impact. On the occassion of this conference, we do ask the city of Ghent to take Victor D'Hondt into consideration in this regard, for his important contribution to ensuring free and fair elections throughout the world.

.

(Dutch: see below)

Victor D’Hondt (Ghent) as a pioneer of proportinal democracy

For political scientists, the “method D’Hondt” is a household name in electoral research. Fewer people are aware of the fact that the name refers to Victor D’Hondt (1841-1901), a professor of Law and Mathematics at the University of Ghent (Belgium). D’Hondt was not just a very prominent scientist and one of the leading professor at this university, he also was a strong proponent in efforts to make Belgian democracy more effective. Like many other countries, Belgium at that time still had majority elections, with as a result that large groups of the population simply were not represented in Parliament. As part of his engagement for more democracy, D’Hondt developed a system of electoral quota, leading to a proportional division of seats in Parliament. This was developed in his 1882 book “Système pratique et raisonné de représentation proportionnelle”. This became known as the system-D’Hondt, that was soon implemented in Belgium and in numerous other countries, like Argentina, Brazil, Denmark, Finland, Israel, Japan, Poland, Portugal, Spain and Turkey (Farrell, 2011). Thanks to this system, it is possible that Parliaments, all over the world, represent the preferences of the people in a proportional manner. Free and fair elections are the most defining characteristic of a real democracy. One should not forget, however, that this also requires the 'software' of good electoral rules and Victor D'Hondt was certainly a pioneer in this regard. In the history of the long struggle for more and better functioning democracy in the world, his name should not be forgotten.

Historically, the city and the University of Ghent are strongly intertwined. Quite a number of streets in the city of Ghent have received the name of eminent professors of Ghent University. On May 30-31, 2013, the Belgian and Dutch political science associations hold their annual joint conference, for the first time in the city of Ghent. We are very grateful for the hospitalilty offered by the city and the University of Ghent and we would like to use the occassion to renew the memory of this great, Ghent-based pioneer of electoral democracy. If someone has made modern proportional parliamentary democracy possible, we believe it is this Ghent professor. On the occassion of this Belgian-Dutch political science conference, we would therefore request the city autorities of Ghent, not to forget this pioneer of proportional democracy in the names being given to new streets in the city. We believe prof. Victor D'Hondt made a great contribution to make sure that parliaments all over the world represent in a fair and proportional manner the will of the people, and that is what democracy is all about.

===Dutch:

De Gentenaar die de wereld leerde stemmen:

Victor D’Hondt                   

De “methode D’Hondt” is een term die vertrouwd klinkt bij verkiezingen. Minder mensen weten dat de term verwijst naar Victor D’Hondt (1841-1901), hoogleraar rechten en wiskunde aan de Universiteit van Gent. Victor D’Hondt was niet alleen een vooraanstaand geleerde en professor aan de Gentse universiteit, maar hij zette zich ook actief in om de verdere uitbouw van de democratie in België mogelijk te maken. België had in de 19de eeuw nog een meerderheidssysteem, waarbij de te begeven zetels naar de grootste partij gingen. Dat betekende dat heel veel mensen hun stem verloren zagen gaan, en er niet in slaagden hun visie ook te laten doordringen tot het parlement. Victor D’Hondt ontwikkelde daarop een systeem met opeenvolgende kiesdelers, waardoor de zetels op een evenredige manier konden worden verdeeld naargelang het aantal behaalde stemmen. Het systeem-D’Hondt werd inderdaad ingevoerd, niet alleen in België maar ook in tientallen andere landen, zoals Argentinië, Brazilië, Denemarken, Finland, Israel, Japan, Polen, Portugal, Spanje en Turkije. Victor D’Hondt leverde op die manier een heel concrete bijdrage aan de uitbouw van de parlementaire democratie wereldwijd. Dankzij het systeem dat hij ontwikkelde is het mogelijk dat parlementen, overal ter wereld, op een eerlijke en duidelijke manier de mening van het volk vertegenwoordigen.

Eerlijke en vrije verkiezingen zijn zonder meer het belangrijkste kenmerk van een democratie. Wat te vaak vergeten wordt is dat dit ook betekent dat er eerlijke en rechtvaardige verkiezingsprocedures moeten zijn, en Victor D’Hondt is daarbij zonder meer een pionier op wereldvlak. Het is daarom spijtig dat de figuur van Victor D’Hondt zelf vaak wordt vergeten.

De Universiteit Gent en de stad Gent zijn historisch nauw met elkaar verbonden. In het verleden heeft het Gentse stadsbestuur ook vaak belangrijke professoren van de Universiteit vereerd via bijvoorbeeld een straatnaam of een ander aandenken. Op 30 en 31 mei 2013 verzamelen de Belgische en Nederlandse politieke wetenschappers voor hun jaarlijks congres voor het eerst in Gent. Wij zijn heel dankbaar voor die gastvrijheid van de stad en de universiteit, en we willen van de gelegenheid gebruik maken om ook aandacht te vragen voor de wat vergeten figuur van Victor D’Hondt. Als er iemand de evenredige parlementaire democratie heeft mogelijk gemaakt, dan is het wel deze Gentse hoogleraar. Ter gelegenheid van het 12de gezamenlijk Belgisch-Nederlands politicologenetmaal, dat in Gent doorgaat op 30-31 mei 2013, vragen we dan ook aan het Gentse stadsbestuur, om bij komende mogelijkheden tot plaatsnaamgeving ook rekening te houden met deze zeer verdienstelijke Gentenaar die volledig onbaatzuchtig een systeem ontwierp waardoor parlementen overal ter wereld op een proportionele manier de wil van het volk weerspiegelen.

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.