LA FIDO KOMME HJEM TIL RUBEN! LET FIDO RETURN HOME TO RUBEN!

  • by: Mona Agnete Lundquist
  • target: Prime Minister Erna Solberg, Minister of Justice Anders Anundsen and Salten police department.

LA FIDO KOMME HJEM TIL RUBEN! LET FIDO RETURN HOME TO RUBEN!

*ENGLISH BELOW*

Fido har vært med Ruben i 4 år gjennom hans vei ut av rusmiljøet. Ruben fikk et hjelpende tilskudd fra NAV og Bodø Kommune for å kjøpe hunden. Dette skulle hjelpe Ruben i sin rehabilitering. Den 19. oktober i 2013 tok politiet Fido etter at det var røykutvikling i leiligheten til Ruben. Årsak: Brannvesenet oppfattet Fidos atferd som aggressiv. Fakta: Fido angrep ikke brannmennene.

Politiet i Salten kom så med et krav om at Fido skulle avlives da de mente han var muligens var av «Ulovlig rase». Ruben hadde ikke papirer på Fido, som heller ikke var ID merket. Fido har stått på kennel siden da. Denne saken fikk omtale i media, og advokat ble satt på saken. Vedtaket om avlivning ble krevd utsatt. Oppdretter dokumenterte Fidos opphav, og denne dokumentasjonen ble godkjent av politiet og veterinær. Fido ble stadfestet som en LOVLIG rase – Amerikansk Bulldog, samt ID merket.

POLITIETS PÅSTAND OM AT FIDO VAR AV «FARLIG OG ULOVLIG RASE» BLE DERMED TILBAKEVIST Politiet ENDRET da vedtaket om avlivning på bakgrunn av «mistanke om ulovlig rase» til å opprette NY SAK. Denne gang er det « AVLIVING ELLER OMPLASSERING PÅ BAKGRUNN AV HUNDENS AGGRESSIVE ADFERD»

- Det er aldri levert inn noen anmeldelse på at Fido har vist aggressiv atferd ovenfor hverken andre dyr eller mennesker disse 4 årene. Merk dette!

Kopi fra https://www.politi.no/salten/aktuelt/Nyhet_13321.xhtml

«Som en følge av dekningen av saken i media har politiet fått opplysninger om at hunden ved flere anledninger har utvist aggressiv adferd før den ble tatt hånd om av politiet. Den skal blant annet ved tre ulike anledninger ha gått til angrep på hunder i nabolaget. Dette sett i sammenheng med at Fido under sitt opphold på kennel har angrepet og bitt et menneske, gjør at politiet har funnet grunnlag for å opprette sak om avliving eller omplassering på bakgrunn av hundens aggressive adferd.»

-I første bekrivelsen av det som har vært bitt av mennesker, er det først bare nevnt ett blåmerke, som i ettertid har blitt endret til bitt. Det var ikke synlige merker på klær eller hud. Vedkommende har ikke hundefaglig utdannelse, men jobber i den første kennelen. Ingen av disse hendelsene er kjent for Ruben før politiet kom med disse opplysningene, og ingen av forholdene er politianmeldt. Heller ikke den påståtte bittepisoden mot et menneske. Politiet mener altså nå at Fido skal «Omplasseres eller avlives» - på bakgrunn av RYKTER fra publikum via MEDIA samt en påstått «bittepisode» - som hverken er politianmeldt eller har ført til dokumentert skade. Det er ikke fattet noe vedtak om det, men det ligger som en rød tråd gjennom hele saken at Politiet helst ser at hunden blir omplassert eller avlivet. Politiet i Salten har tidligere krevd atferds test i regi av egen spesialist på Politihøgskolen i Kongsvinger, men denne er avlyst. Testleder på PHS har uttalt seg svært kritikkverdig og har satt fram påstander om at eier – Ruben, har hatt et «dårlig hundehold» bestående av vold og mishandling. Testleder er vurdert som inhabil pga av sin uttalelse i saken, og Politiet jobber per i dag med å finne en annen løsning for å få testet Fido. Vi har nedkjempet påstanden om at Fido var av en «ulovlig rase», og nå må vi altså nedkjempe politiets påstand om aggressiv atferd hos Fido for å unngå at han blir drept, eller omplassert – basert på RYKTER fra publikum!

Dette godtar vi ikke!

Ingen har som nevnt levert inn anmeldelse på at Fido har utført en handling som kan føre til at politiet kan kreve han hverken avlivet eller omplassert! Fido har stått alt for lenge på kennel, og dette er en meget stor belastning for ham både psykisk og fysisk. Vi krever derfor at Fido får komme hjem til Ruben NÅ, og at begge får gjenoppta sitt normale liv. Atferds test kan evt gjennomføres ETTER gjenforening – av den uavhengige og objektive atferds konsulenten vi har tilgjengelig. Dette er et KRAV.

Fido er ikke rettsløs, vis din støtte ved å signere denne kampanjen!

Alle underskrifter sendes Statsminister Erna Solberg, Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen samt Salten Politidistrikt.

LET FIDO RETURN HOME TO RUBEN!

Fido the dog has supported Ruben during his 4year recovery from drug addiction. Ruben was given financial support from The Norwegian Labor and Welfare Administration (NAV) and the municipality of Bodø to purchase Fido to help with his drug rehabilitation. On October 19th, 2013 a fire broke out in Rubens apartment and the police removed Fido from the home, allegedly because the dispatched firefighters reported him as aggressive. In reality, Fido never actually attacked the firefighters. Following these events the police in Salten, put forth a claim to have Fido euthanized, as they believed him to be an “illegal breed” covered by the current dangerous dog act and breed specific legislation. As Ruben did not have documentation to prove the specific breeding of Fido, nor was Fido ID tagged, Fido was then placed in boarding kennels awaiting final judgment. This case luckily received considerable media attention and an attorney was hired to represent Ruben and Fido, who filed for an extension of the euthanasia ruling. Following this, Fido’s breeder was located and provided heritage documentation, which was approved and accepted by the police and appointed veterinarian. The documentation proved that Fido is an American Bulldog, therefore not an illegal breed covered by the current legislation.

HENCE, THE CLAIM PUT FORTH BY THE POLICE THAT FIDO SHOULD BE EUTHANIZED BECAUSE HE WAS AN ILLEGAL BREED WAS OVER RULED.

Unfortunately the case did not end here, the police have now changed their original claim to a new one, stating that Fido should be “EUTHANATIZED OR REHOMED DUE TO AGGRESSIVE BEHAVIOR”. It is important to note that prior to the October 19th, 2013 fire incident, there have been no reports, claims or other documentation suggesting that Fido has ever shown aggressive behavior during the 4year period he spent with Ruben. Please see the following link regarding Fido’s case

https://www.politi.no/salten/aktuelt/Nyhet_13321.xhtml

The Police have now provided the following statement: “As a consequence of the media coverage the police have received information claiming that the dog has on several occasions shown aggressive behavior before it was seized by the police. It has been reported that the dog has attacked other dogs in the neighborhood on 3 separate occasions. This, in addition to the fact that during his incarceration in the kennels, Fido has attacked and bitten a person, has resulted in the police now requiring euthanasia or rehoming as the only solution for Fido given his aggressive behavior”.

It is worth noting that the original report of the kennel attack mentioned a bruise only, which was later changed to a “bite”. No visible marks on the skin or clothing of the person who was allegedly attacked were reported. Furthermore the person in question is not qualified as a dog handler but works as a kennel hand. Interestingly, Rubin was not informed of this incident and the kennel has not filed a formal complaint with the police.

HENCE THE CURRENT CLAIM PUT FORTH BY THE POLICE THAT FIDO SHOULD BE EUTHANATIZED OR REHOMED IS NOT BASED ON ANY ACTUAL INCIDENTS THAT HAVE BEEN FILED WITH THE POLICE OR THAT HAVE BEEN DOCUMENTED IN ANY OTHER WAY.

Although there is still no formal ruling of euthanasia, it is clear that the police require either euthanasia or rehoming for Fido. Additionally, the police in Salten have previously required a temperament test performed by their own dog handler at the police academy in Kongsvinger, but this was cancelled. This dog handler has publically criticized Ruben for using negative reinforcement (violent and abusive). Due to the public criticism, this handle is now prohibited from testing and testifying in this case and the police are trying alternative solutions to having him behavior tested. We have a partial victory in this case, we have proven and overturned the claim that Fido is an “illegal breed”, our next goal is to overturn the current claims by the police that Fido is aggressive and qualifies for either euthanasia or rehoming!!! Fido has been too long in boarding kennels already, which would have negative effects on any dog, both physically and mentally.

We DEMAND that Fido is released to Rubens custody immediately so they both can have their lives restored!! A temperament test can be performed at a later date by an unbiased professional.

This is a DEMAND! Fido is not without rights, please show your support by signing this campaign!

All collected signatures will be delivered to Prime Minister Erna Solberg, Minister of Justice Anders Anundsen and Salten police department.

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

privacy policy

By signing, you accept Care2's terms of service.

Having problems signing this? Let us know.