Dissection of animals in the class

Dissection of animals in the classroom


There are now many alternatives to dissection of animals or their organs in biology: videos, replicas, CD-ROMs, simulators, ... When animals are used in class, in this way bears that help to ensure that animals considered scientific material. Students can thus get the idea that the life of an animal has little value.


If you're against that animals are used in biology lessons then sign this petitionEr bestaan tegenwoordig heel wat alternatieven voor de dissectie van dieren of van hun organen in de biologieles: video’s, maquetten, CD-ROM’s, simulatoren, … Wanneer dieren op die manier worden gebruikt in de les, draagt dat ertoe bij dat dieren beschouwd worden als wetenschappelijk materiaal. Leerlingen kunnen daardoor de idee krijgen dat het leven van een dier weinig waarde heeft.
Als je er tegen bent dat dieren in de lessen biologie gebruikt worden teken dan deze petitie

Geachte,

Het zou verboden moeten worden om dieren te gebruiken in een les. Er zijn genoeg alternatieven om deze levendige dieren te vervangen. Deze dieren hebben recht op leven, een leven dat ze normaal lijden. Niet een leven om nadien opengesneden te worden om bepaalde delen te leren kenenn van een dier.
Bij deze vragen wij u om dit te stoppen en de alternatieven te gebruiken in plaats van de levendige dieren.

Met vriendelijke groet Dear,

It should be forbidden to use animals in a lesson.There are plenty of alternatives to replace them. Lively animals have a right to life. Not a life to be to learn inclusion of an animal.For this we ask you to stop this and to use instead of the lively animals , the alternatives.Greets

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.