THẢM HỌA MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

Từ đầu tháng 4 năm 2016, dọc theo bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế của Việt Nam cá chết hàng loat.

Nguyên nhân ban đầu nhận định có thể là do nước thải chưa qua xử lý từ Khu Công nghiệp Vũng Án (Hà Tĩnh), trực tiếp là Nhà máy thép Formosa. Hàng trăm tấn cá biển và cá nuôi trong lồng nuôi dọc ven bờ 4 tỉnh trên đã chết sạch. Thiệt hại kinh tế ước tính hàng nghìn tỷ đồng (VNĐ). Chưa thể thống kê hết các hại môi trường, hệ lụy kinh tế và một sinh xã hội mà vấn nạn gây ra.

Nhưng tiếng nói của chính phủ Việt Nam chưa đủ mạnh, chưa xử lý kip thời, bị động trong vấn đề điều tra và xử lý hậu quả môi trường tồi tệ nhất từ trước to nay tại Việt Nam.

Kiến nghị Chính phủ Việt Nam cần sớm có kết quả điều tra chính xác, xử lý nghiêm minh những kẻ đã chủ mưu gây ra thảm họa chưa có tiền lệ này, bồi thường thiệt hại cho các tổ chức và cá nhân bị thiệt hại, khắc phục hậu quả gây ra. Có các giải pháp đảm bảo không để các vấn nạn như vậy tiếp diễn trong tương lai.

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

See our privacy policy.

By signing, you accept Care2's terms of service and agree to receive communications about our campaigns through email and other methods. You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.