Διατήρηση των υπηρεσιών διάγνωσης-υποστήριξης

  • by: FILOI KEDDY
  • target: Όσοι νοιάζονται για την εκπαίδευση
Αγαπητοί συνάδελφοι, γονείς, μαθητές και φίλοι,

Τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης - ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (πρώην Κ.Δ.Α.Υ.) αποσκοπούν στην προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης όλων των μαθητών και κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και στην υποστήριξη, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας (Ν. 2817/2000, άρθ. 2, παρ. 2). Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν 58 ΚΕ.Δ.Δ.Υ. με οργανικές θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού (εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και παιδοψυχίατρους). Από το 2001 έως σήμερα, και παρά τις όποιες αντιξοότητες, έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων.

Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της δομής του Υπουργείου Παιδείας σχεδιάζεται η κατάργηση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. με αποτέλεσμα να είναι αβέβαιο το μέλλον, τόσο του προσωπικού όσο και των υπηρεσιών που προσφέρονται.

Παρακαλούμε να εκδηλώσετε την υποστήριξή σας για τη συνέχιση της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. με σκοπό την πραγμάτωση των αρχών του «νέου σχολείου».

Σας ευχαριστούμε,
Οι φίλοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

privacy policy

By signing, you accept Care2's terms of service.

Having problems signing this? Let us know.