MET EEN FOUT OV RIJ IK NIET MEE! PETITIE TEGEN VEOLIA

PETITIE

MET EEN FOUT OV RIJ IK NIET MEE!

"Wij willen geen busmaatschappij die discrimineert,niet in Utrecht en niet in andere Nederlandse steden!

We hebben Héél veel handtekeningen nodig om Veolia uit Utrecht te weren..

Veolia dreigt in 2013 voor 10 jaar lang de busconcessies te krijgen in Utrecht.

Veolia profiteert van de Israelische bezetting en onderdrukking van Palestijnen,op tal van manieren:

-Het bedrijf stort giftig afval uit de illegale nederzettingen op Palestijnse landbouwgrond.  - Als busmaatschappij rijd Veolia bussen over Palestijns grondgebied naar de illegale nederzettingen - hierin mogen alleen Israëli instappen- Palestijnen moeten blijven staan.

Nu wil Veolia ook de bussen in regio Utrecht gaan rondrijden.

Veolia is FOUT OV,het schendt de mensenrechten en is medeplichtig aan geweld en apartheid jegens Palestijnen.

Wij willen geen busmaatschappij die discrimeert..

-Zeg daarom-NEE tegen Veolia"

5. Boycot van Veolia

In veel landen roepen mensenrechtenorganisaties op tot boycot van Veolia.

U kunt ook iets doen.

Teken de pettie,verspreid hem in uw netwerk, of schrijf een mail naar het Betsuur regio Utrecht.

Meer informatie over Veolias doen en laten

http://eajg.nl/node/472

Afzender: Utrecht voor Palestina (www.u4p.nl)

1 .Aanbesteding van  het Utrechtse Openbaar Vervoer:

Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) besteed een concessie aan voor het tram-en busvervoer in de stad en regio Utrecht,voor de periode van 2013 tot 2023.

Dit vervoer word nu verzorgd door het GVU(in de stad) en Conexxion(in de regio) GVU was een gemeentelijk en Connexxion een staatsbedrijf. Deze beide bedrijven zijn sinds 2011 onderdeel van Veolia .Dit Internationale concern heeft onder de naam "OV Regio Utrecht "een bieding gedaan op de concessie.

2. Activiteiten van Veolia in de Palestijnse gebieden.

Veolia  exploiteert tram - en bus vervoer over wegen tussen Israël en de illegale nederzettingen op bezet Palestijns gebied. Palestijnen worden niet toegelaten. Eveneens is Veolia verantwoordelijk voor de constructie en exploitatie van een lightrail verbinding tussen West- en bezet Oost-Jerusalem.  Alleen Israëliers mogen hiervan gebruik maken.  Veolia heeft een vuilstortplaats op bezet Palestijns gebied. waar alleen bewoners van de Israëlische nederzettingen hun vuil mogen storten.Voor deze kolonisten verzorgt Veolia ook de waterzuivering.

3.Internationaal Recht.

Dit zijn allemaal schendingen van het Internationaal Recht. Activiteiten op bezet gebied zijn in strijd met de Vierde Geneefse Conventie. In een groot aantal resoluties hebben de Verenigde Naties de bezetting veroordeeld. Israël legt steeds deze resoluties en uitspraken van het Internationaal Gerechtshof naast zich neer. Het Internationale Russell Tribunaal heeft in 2011 geconcludeerd dat Israël in de bezette Palestijnse gebieden een apartheidbeleid voert. Apartheid is een misdaad tegen de menselijkheid.

4.Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Het Platform Maatschappelijk Ondernemen heeft in Januarie 2012 een referentiekader uitgegeven. In het hoofdstuk over de mensenrechten staat:"Geen Betrokkenheid bij of (indirecte) bijdrage leveren aan mensenrechtenschendingen: - waar schendingen dreigen of zich voordoen,inspanning leveren om schendingen te voorkomen of schade te compenseren: - een actief beleid voeren dat risico,s in kaart brengt en tijdig aanpakt: (...) De VN Principes voor het bedrijfsleven en mensenrechten worden bekrachtigd in de(bredere) OESO Richtlijnen voor de multinationale ondernemingen. Ook ISO 26000legt sterke nadruk op naleving en daarnaast op bevordering van de mensenrechten. Enkele belangrijke elementen in deze richtlijn zijn: - In oorlogssituaties of het ontbreken van goed bestuur: extra alert zijn op naleving van mensenrechten en geen voordeel halen uit de situatie; -een bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van kwetsbare groepen, minderheden en vrouwen en kinderen; - adequate basisvoorzieningen respecteren en respecteren en waar mogelijk helpen realiseren.

5.


Achtergrond bij de Petitie: "MET EEN FOUT OV RIJ IK NIET MEE!

1.Aanbesteding van het Utrechtse Openbaar Vervoer.

Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) besteed een concessie aan voor het tram en busvervoer in de stad en regio Utrecht, voor de periode 2013 tot 2023.

Dit vervoer  word nu verzorgd door GVU(in de stad) en Conexion ( in de regio).

GVU was een gemeentelijk bedrijf en Conexion een staatsbedrijf. Deze beide bedrijven zijn sinds 2011 onderdeel van Veolia. Dit Internationale Concern heeft onder de naam"OV Regio Utrecht" een bieding gedaan op de concessie.

2.Activiteiten van Veolia in de Palestijnse gebieden.

Veolia Exploiteert tram- en bus vervoer over wegen tussen Israël en de illegale nederzettingen op bezet Palestijns gebied. Palestijnen worden niet toe gelaten. Eveneens is Veolia verantwoordelijk voor de constructie en exploitatie van een lightrail verbinding tussen West- en bezet Oost- Jeruzalem. Alleen Israeliers mogen hier van gebruik maken

Veolia heeft een vuilstort plaats op bezet Palestijns gebied,waar alleen bewoners van de Israëlische nederzettingen hun vuil mogen storten. Voor deze kolonisten verzorgd Veolia ook de waterzuivering.

3. Internationaal Recht.

Dit zijn allemaal schendingen van het Internationaal recht.

Activiteiten op bezet gebied zijn in strijd met het Vierde Geneefse Conventie.

In een groot aantal resoluties hebben de Verenigde Naties, de bezetting veroordeeld.

Israël legt steeds weer deze resoluties en uitspraken van het Internationaal Gerechtshof naast zich neer.

Het Internationaal Russell Tribunaal heeft in 2011 geconcludeerd dat Israël in de bezette Palestijnse gebieden een apartheids beleid voert.

Apartheid is een misdaad tegen de menselijkheid.

4.Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Het platform Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft in januarie 2012 een Referentiekader uitgegeven.

In het hoofdstuk over de mensenrechten staat:

"Geen betrokkenheid bij of(indirecte)bijdrage leveren aan mensenrechtenschendingen: -waar schendingen dreigen of zich voor doen, inspanning leveren om schendingen te voorkomen of schade compenseren.-een actief beleid voeren dat risicos in kaart brengt en tijdig aanpakt:(...)

De VN principes voor het bedrijfsleven en mensenrechten worden bekrachtigd in de(bredere)OESO richtlijnen voor de multinationale ondernemingen.

Ook ISO 26000 legt sterke nadruk op naleving en daar naast op de bevordering van de mensen rechten.

Enkele belangrijke elementen in deze richt lijn zijn: in oorlogsituaties of het ontbreken van goed bestuur: extra alert zijn op naleving van mensenrechten en geen voordeel halen uit de situatie:  - Een bijdrage leveren aan het verbeteren  van de positie van kwestbare groepen,minderheden en vrouwen en kinderen:  - Adequate basis voorzieningen respecteren en waar mogelijk helpen realiseren.

5.BOYCOT VAN VEOLIA

In veel landen roepen mensenrechtenorganisaties op tot boycot van Veolia.

Utrecht voor Palestina (U4P) vraagt Utrechters dit zelfde te doen.

En dit aan het Regio Bestuur te laten weten.

Teken de Petitie: of reageer naar :I.

Meer informatie over Veolia: zie dosier op www.eajg.nl:

Utrecht voor Palestina:www.u4p.nl:info@u4p.nl


Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.