Quo vadis? VUB zonder Latijn? Free University of Brussels without Latin?

In 2012 besliste de faculteit Letteren en Wijsbegeerte om Latijn als afstudeertaal gradueel af te bouwen. Het gedetailleerde besparingsplan voorziet nu echter op termijn het volledige schrappen van de Latijnse cursussen, alsook van de initiaties Oudgrieks en vele vakken die verband houden met antieke cultuur in de brede zin van het woord. Door het radicale wegsnijden van al haar klassieke 'wortels' verliest de faculteit een essentiële component voor het begrijpen van westerse wijsbegeerte, kunst, geschiedenis, taal en literatuur.

Met deze petitie ijveren wij voor het behoud op lange termijn van minstens één full-time mandaat voor een Latinist aan de VUB. Niet alleen voor de artes faculteit, maar voor de hele universitaire gemeenschap betekent een dergelijk mandaat een belangrijke meerwaarde.


In 2012, the Faculty of Arts decided to gradually cut down Latin as a major subject. However, the detailed budget plan now anticipates the abandonment of all Latin courses, as well as the introductory courses of Ancient Greek and most subjects relating to classical culture. By this radical cutting off of the classical roots, the faculty loses an essential component to the understanding of western philosophy, art, history, language and literature.

By this petition, we ask the preservation in the long term of one Latin professorship at the Free University of Brussels. We are convinced that such position can serve the purpose of not only the faculty of arts, but also the entire university community.

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.