Стоп на загадувањето на Аеродром и Гази Баба

До:

Г-дин Никола Груевски Претседател на Влада на Република Македонија

 

Предмет: Прекумерно аерозагадување во градот Скопје и сериозни импликации по здравјето на граѓаните

 

Почитуван г-дин Премиер,

Поради непостоење на слух на институциите индиректно под Ваша надлежност, Ви се обраќаме директно Вас како претседател на Владата и носител на извршната власт во Република Македонија. Ви се обраќаме Вас, бидејќи чувствуваме лична граѓанска одговорност  и одговорност пред идните поколенија на нашата држава.

Г-дине Премиер, во изминатите месеци и години неми сведоци сме на прекуемрно загадување на човековата средина во градот Скопје, а особено во општините Аеродром и Гази Баба. Аерозагаденоста е неподнослива и кулминира во вечерните часови. Истата се манифестира во концентриран чад и неподнослива срмрдеа и се одразува крајно негативно врз здрјавето на сите граѓани, а особено најмладата поплуација. Ситацијата од ден во ден станува алармантна.

Во изминатиов период група граѓани ги повикаа надлежните институции да преземат конкретни мерки. За жал и директно надлежното министерство за заштита на животната средина не покажува активност, и го одолговлекува решавањето на проблемот за во иднина. Под изговорот дека се изработува физибилити студија, или дека загадувачите се несовесни индивидуалци, проблемот не само што не се разрешува тука загадувањето од ден во ден зазема загрижувачки рамки. Таквиот пристап во решавање на проблемите како граѓани го отфрламе и го разбираме како купување време на товар врз здравјето на сите граѓани.

Почитуван г-дин Премиер,

загадувањето на животната средина во населбите Аеродром и Гази Баба е алармантно и бара Ваша итна реакција без одлагање. Очекуваме од Вас да им наложите на ресорните министерства, да го лоцираат загадувачот веднаш и да изречат санкција во согласност со позитивните прописи во Република Македонија.

Почитуван г-дин Премиер,

Не дозволувајте Главниот град да постане втор Велес. Товарот на целото општество е далеку поголем и несогледлив на долг рок, во споредба со материјалното богатство на неодговорни и несовесни поединци.

До:


Г-дин Никола Груевски


Претседател на Влада на Република Македонија


 


 


Предмет: Прекумерно аерозагадување во градот Скопје и сериозни импликации по здравјето на граѓаните


 


Почитуван г-дин Премиер,


поради непостоење на слух на институциите индиректно под Ваша надлежност, Ви се обраќаме директно Вас како претседател на Владата и носител на извршната власт во Република Македонија. Ви се обраќаме Вас, бидејќи чувствуваме лична граѓанска одговорност  и одговорност пред идните поколенија на нашата држава.


Г-дине Премиер, во изминатите месеци и години неми сведоци сме на прекуемрно загадување на човековата средина во градот Скопје, а особено во општините Аеродром и Ново Лисиче. Аерозагаденоста е неподнослива и кулминира во вечерните часови. Истата се манифестира во концентриран чад и неподнослива срмрдеа и се одразува крајно негативно врз здрјавето на сите граѓани, а особено најмладата поплуација. Ситацијата од ден во ден станува алармантна.


Во изминатиов период група граѓани ги повикаа надлежните институции да преземат конкретни мерки. За жал и директно надлежното министерство за заштита на животната средина не покажува активност, и го одолговлекува решавањето на проблемот за во иднина. Под изговорот дека се изработува физибилити студија, или дека загадувачите се несовесни индивидуалци, проблемот не само што не се разрешува тука загадувањето од ден во ден зазема загрижувачки рамки. Таквиот пристап во решавање на проблемите како граѓани го отфрламе и го разбираме како купување време на товар врз здравјето на сите граѓани.


Почитуван г-дин Премиер,


загадувањето на животната средина во населбите Аеродром и Ново Лисиче е алармантно и бара Ваша итна реакција без одлагање. Очекуваме од Вас да им наложите на ресорните министерства, да го лоцираат загадувачот веднаш и да изречат санкција во согласност со позитивните прописи во Република Македонија.


Покажувајќи Ваша инволвираност во овој витален општествен сегмент – екологија и заштита на здравјето на граѓаните на главниот град – несомнено ќе испратите сигнал до сите оние кои делуваат на штета на граѓаните на оваа држава. Вашата инволвираност и безкомпромисност кога се работи за здравјето на граѓаните на оваа држава ќе биде дополнителен доказ пред меѓународната заедница во поглед на решителноста на оваа влада во примената на европската регулатива, а имајќи го предвид поглавјето 27 во делот од преговорите со Европската Унија.


Почитуван г-дин Премиер,


Не дозволувајте Главниот град да постане втор Велес. Товарот на целото општество е далеку поголем и несогледлив на долг рок, во споредба со материјалното богатство на неодговорни и несовесни поединци.


 


Во очекување на Ваш позитивен одговор,


Со почит,


 


Долу потпишани граѓани.


 


 

Update #17 years ago
ПРОЧИТАЈТЕ, ПОПТИШЕТЕ И СПОДЕЛЕТЕ: http://www.thepetitionsite.com/takeaction/527/184/710/
Пораката ја примaте како потписници на петицијата од 2013та година против аерозагадувањето.
Но, дотука било.. време е за демонтирање на целиот законски, процедурален систем кој треба да го чува воздухот да ни биде чист, а намали кога загаден.
Соодветен "Праг на Алармирање"?
Онака како е усвоен, нема никогаш да го вклучи ЦРВЕНОТО КОПЧЕ, ниту пак, мерки во алармантна состојба ќе се превземат.
ВОЗДУХ СЕГА!
Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.