Stop the cruel tradition with animals

English -Czech - Italiano

The use of animals in the past represented the perpetuation of false believes very often bound up with religion. The abuse of such barbaric traditions has been more than once a common goal in the fight for their abolition, as it shows the desire for a change. Our vision of life and the values bound to it have deeply changed. Therefore we all feel as we were injured parties, forced to witness this crime, which is degrading what human evolution stands for. We demand that animals are protected from these massacres, we demand not to be forced to helplessly witness crimes against life. www.czechtradition.cz

Využívání zvířat v minulosti bylo ovlivněno chybnou vírou často propojenou s náboženstvím a jeho zvyklostmi. Mnohokrát již proběhly snahy o zrušení těchto barbarských zvyků. To samo ukazuje na neustávající touhu dosáhnout tohoto cíle. Náš pohled na svět a život se změnil. Nechceme být součástí takových praktik a jen jim přihlížet. Lidská společnost se vyvíjí opačným směrem a toto jednání jde proti ní. Dožadujeme se ochrany zvířat proti masakrům a násilí na nich páchaném. Nechceme být nuceni k bezmocnému přihlížení ke zločinným aktivitám vůči žijícím tvorům.www.czechtradition.cz

L'utilizzo degli animali nelle epoche passate; ha rappresentato il perpetuarsi di false credenze vincolate molto spesso alla religione.
L'abuso di queste barbarie,è stato più volte in questi anni un pensiero comune di lotta per la loro abolizione, esprimendo il desiderio di un cambiamento.
La visione della vita ed i valori ad essa vincolati sono cambiati profondamente, e ci riteniamo quindi parti offese tutti, ad assistere a questo crimine che degrada ciò che l'evoluzione dell'uomo rappresenta.
Chiediamo di tutelare il patrimonio animale da queste mattanze, chiediamo di non essere spettatori inerti di crimini contro la vita.  www.czechtradition.cz

Letter we sent with your signature to the UNESCO, ONU,Presidente Miloš Zeman,Primo Ministro Bohuslav Sobotka , Governo Sobotka.

We are writing you to request to stop all barbaric cruel tradition that involve animal sacrifices. We are very concerned about such rituals still existing in a modern civilized society.

Czech: Dopis s Vaším podpisem zašleme na UNESCO, ONU, dále do Kanceláře prezidenta ČR Miloše Zemana a předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky. Píšeme vám s požadavkem zastavení veškerých krutých, barbarských tradic, jejichž obětmi jsou zvířata. Jsme velmi znepokojeni faktem, že tyto rituály v moderní civilizované společnosti stále existují. Vánoce, svátky lásky, klidu a pohody, se v posledních letech změnily ve svátky stresu, komerce a vyvražďování. Z původních oslav nám většinou nezůstalo vůbec nic. Lidé se nepostí a pod tlakem reklamy různých médií nakupují, respektive skupují vše, co mohou. Lidská hamižnost se dostává do popředí a pokora a soulad s přírodou ustupují. V prosinci se místo mírumilovných zasněžených scenérií ve městech objevují malé kádě s mnoha živými kapry. Kapra vám pak na požádání přímo před očima zabijí. Města se tak před svátky lásky, klidu a míru mění v krvavé řeky plné krutosti a vražd na každém rohu. Člověk, který se povyšuje nad ostatní žijící bytosti, si beze studu nechává tyto (a jiné) tvory servírovat na svůj slavnostní stůl. Lidé pak vesele hodují nad naporcovanými těly mrtvých zvířat. Bohužel si tuto skutečnost spousta lidí stále nepřipouští a naopak si ji užívá. Obracíme se na vás, abyste jednali v zájmu veřejného zdraví a dobrého jména České republiky. Jedná se o obchodní praktiky, které podkopávají mezinárodní a veřejný zájem.

We are writing you to request to stop all barbaric cruel tradition that involve animal sacrifices. We are very concerned about such rituals still existing in a modern civilized society.


Czech:Dopis s Vaším podpisem zašleme na UNESCO, ONU, dále do Kanceláře prezidenta ČR Miloše Zemana a předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky. Píšeme vám s požadavkem zastavení veškerých krutých, barbarských tradic, jejichž obětmi jsou zvířata. Jsme velmi znepokojeni faktem, že tyto rituály v moderní civilizované společnosti stále existují. Vánoce, svátky lásky, klidu a pohody, se v posledních letech změnily ve svátky stresu, komerce a vyvražďování. Z původních oslav nám většinou nezůstalo vůbec nic. Lidé se nepostí a pod tlakem reklamy různých médií nakupují, respektive skupují vše, co mohou. Lidská hamižnost se dostává do popředí a pokora a soulad s přírodou ustupují. V prosinci se místo mírumilovných zasněžených scenérií ve městech objevují malé kádě s mnoha živými kapry. Kapra vám pak na požádání přímo před očima zabijí. Města se tak před svátky lásky, klidu a míru mění v krvavé řeky plné krutosti a vražd na každém rohu. Člověk, který se povyšuje nad ostatní žijící bytosti, si beze studu nechává tyto (a jiné) tvory servírovat na svůj slavnostní stůl. Lidé pak vesele hodují nad naporcovanými těly mrtvých zvířat. Bohužel si tuto skutečnost spousta lidí stále nepřipouští a naopak si ji užívá. Obracíme se na vás, abyste jednali v zájmu veřejného zdraví a dobrého jména České republiky. Jedná se o obchodní praktiky, které podkopávají mezinárodní a veřejný zájem.

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.