Violation of the rights of political prisoner Ioannis Lagos

Η γραφειοκρατία των Βρυξελλών, φαίνεται πως είναι ισχυρότερη από τους δημοκρατικούς θεσμούς και τη νομιμότητα.
Ως εκλεγμένος Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής από το 2019, αντιμετωπίζω την πλήρη απαξίωση του θεσμού στο πρόσωπό μου από τους «αρμόδιους» υπηρεσιακούς παράγοντες του Ευρωκοινοβουλίου, που υποτίθεται ότι έχουν ταχθεί στην εξυπηρέτηση του θεσμού του Κοινοβουλίου και των Ευρωβουλευτών.
Με αφορμή την πρωτόδικη ποινική καταδίκη μου στην Ελλάδα για λόγους φρονήματος (η απόφαση δεν έχει καθαρογραφεί ακόμα!) η αρμόδια Επιτροπή και η Ολομέλεια ήραν παράνομα την ασυλία μου και με οδήγησαν σιδηροδέσμιο στις πιο σκοτεινές και απάνθρωπες φυλακές της Ευρώπης, μερικά χιλιόμετρα από το κέντρο των Βρυξελλών. Για να το πράξουν αυτό χρησιμοποίησαν ένα άθλιο «απόσπασμα» της ανύπαρκτης απόφασης και μερικά διαδικαστικά έγγραφα που τους έστειλε η διεφθαρμένη ελληνική κυβέρνηση, η οποία με καταδιώκει συστηματικά.
Στην προσπάθειά τους να με φιμώσουν, ακόμα και μέσα από τις ελληνικές φυλακές που τελικά οδηγήθηκα, συνεργάστηκαν με την ελληνική κυβέρνηση ώστε να μην συμμετέχω ούτε καν μια φορά το μήνα για ένα λεπτό, με την διαδικτυακή παρουσία μου όταν οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας λάμβαναν χώρα εξ αποστάσεως. Με προσχηματικές δικαιολογίες αρνούνταν να μου χορηγήσουν μικρή άδεια που προβλέπει ο νόμος, ακόμα και την αυθημερόν μεταγωγή μου στην Αθήνα ώστε να μπορέσω να μιλήσω. Ασφαλώς έκανα τα πάντα για να αντιδράσω, από μηνύσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους, μέχρι και απεργία πείνας..
Τώρα, χρησιμοποιούν αυτή την ακούσια απουσία μου για να με εκδικηθούν με το να μου στερήσουν μέρος του μισθού μου. Με έγγραφο που απέστειλε η κατευθυνόμενη γραφειοκρατία τους, προαναγγέλλουν την μείωση του μισθού μου, επειδή δήθεν «δεν παρίσταμαι στις Ολομέλειες», ενώ γνωρίζουν ότι αυτοί οι ίδιοι, μέσω της ελληνικής κυβέρνησης, δεν μου επιτρέπουν να παρίσταμαι. Ασφαλώς αυτά συμβαίνουν για πρώτη φορά στα χρονικά, χωρίς όμως να έχουν διανοηθεί να πράξουν τα ίδια σε άλλες περιπτώσεις Ευρωβουλευτών που για διάφορους λόγους βρέθηκαν διωκόμενοι για απείρως σοβαρότερους λόγους.
Ως εκ τούτου καταγγέλλω την υποκρισία τους και την υποβολιμαία πρακτική τους που αποτελεί απόρροια της λογικής για εξαφάνιση κάθε ελεύθερης πατριωτικής φωνής στην ΕΕ, με οποιοδήποτε πρόσχημα, όπως συμβαίνει στην Ιταλία με την φυλάκιση Φιόρε, στην Ισπανία με την φυλάκιση των μελών της Φάλαγγας, στη Σλοβακία με την φυλάκιση του αρχηγού του αντίστοιχου εθνικιστικού κόμματος για ανύπαρκτη αιτία και τόσες άλλες.
Μοναδική ελπίδα η συσπείρωση των Ευρωπαϊκών υγιών δυνάμεων που άρχισε με τον συνασπισμό APF καθώς και η συλλογή υπογραφών (διαδικτυακών και φυσικών) για την γνωστοποίηση των φρονηματικών αυτών διώξεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο.
Βοηθήστε μας να αποκαταστήσουμε έστω με τον τρόπο αυτό την νομιμότητα στο βασίλειο του παραλογισμού που έχουν στήσει οι θεσμοί τους και τα συμφέροντά τους.
Βοηθήστε να ακουστεί δυνατά η φωνή της Ελευθερίας και των πατριωτών που διώκονται μαζί με τους συνεργάτες και τις οικογένειές τους, ώστε η Ευρώπη να ξαναγίνει μια ελεύθερη ήπειρος, μια ήπειρος των Εθνών.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ
Ανεξάρτητος ΕυρωβουλευτήςRESOLUTION

The Brussels bureaucracy seems to be stronger than democratic institutions and legitimacy.
As an Independent MEP elected in 2019, I face the complete discrediting on behalf of the institution and the "competent" officials of the European Parliament, who are supposed serve the Parliament and the MEPs.
On the occasion of my first-instance criminal conviction in Greece for reasons of political persecution (the decision has not been written yet!) the competent Committee and the Plenary waived my immunity illegally and put me in the darkest and most inhuman prisons in Europe, a few kilometers from the center of Brussels. In order to do this, they used a miserable "excerpt" of the non-existent decision and some procedural documents sent to them by the corrupt Greek government, which is systematically persecuting me.
In their attempt to silence me, even through the Greek prisons where I was eventually taken, they cooperated with the Greek government so that I could not participate even once a month by my online presence, when the Plenary sessions took place remotely. Using pretentious excuses, they refused to grant me a small leave provided by law or even a same-day transfer to Athens so that I could be given the floor. Of course I did everything it takes to react, from lawsuits to a hunger strike ..
Now, they are using this involuntary absence of mine to avenge me by depriving me of part of my salary. With a document sent by their directed bureaucracy, they announce the reduction of my salary, because allegedly "I do not attend the Plenary Sessions", while they know that they, through the Greek government, do not allow me to attend. Of course, this is the first time this has happened in history, and they have not even thought of doing the same in other cases of MEPs, who have been persecuted for more serious reasons.
I therefore denounce their hypocrisy and their devious practice, which is the result of the tactic of the persecution against every free patriotic voice in the EU, under any pretext, as in Italy with the imprisonment of Fiore, in Spain with the imprisonment of the members of the Phalanx, in Slovakia with the imprisonment of the leader of the nationalist party for a non-existent cause and so many others.
The only hope is the mobilization of the European healthy forces which began with the APF coalition as well as the collection of signatures (online and physical) so as to denounce these intellectual persecutions throughout Europe and the world.
Help us restore this way the legitimacy in the absurd theatre established by their institutions and their interests.
Help the voice of Freedom and the patriots who are persecuted along with their collaborators and their families to be heard loudly, so that Europe can once again become a free continent, a continent of Nations.

IOANNIS LAGOS
Non- attached MEP

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.