Eerder open van de archieven Kindertoevlucht-Klein Engelenburg

  • by: NN
  • recipient: Politiek, ministerie van Justitie en Veiligheid

Op woensdag 8 januari 1919 had er in de van Speijkstraat 153 in Den Haag een vergadering plaats. Deze was bijeengeroepen door het college van Diakenen van de Nederlandse Hervormde Gemeente en het Bestuur van de vereniging Kinderzorg, beiden uit Den Haag. Hieruit is de Vereniging Kindertoevlucht ontstaan.
Kindertoevlucht, in 1970 overgegaan in de stichting Klein Engelenburg en door een fusie per 1 januari 1994 onderdeel geworden van de Stichting Jeugdhulp Midden Gelderland.

Voor ons is van belang dat de dossiers inzake de organisatie en werkzaamheden van de vereniging “Kindertoevlucht”te ‘s-Gravenhage, voor de instandhouding van een tehuis voor opname en verzorging van kinderen (op protestants christelijke grondslag), eerder worden geopend.

We kunnen gezien onze levensverwachtingen niet wachten tot 2036.

Wij zoeken steun voor onze actie.

http://kindertehuis.wix.com/klein-engelenburg

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.