No killing in public shelter Galati, Romania

(Deutscher Text folgt nach englisch, Dupa lb. Engleza si Germana urmeaza textul in lb. Romana)

To: City Hall of Galaţi, Strada Domnească 38, Galați, România

Public letter to the Mayor of Galati, Romania, Mr. Marius Stan

Dear Mr. Mayor,

SUST (the Susy Utzinger Animal Welfare Trust) has taken kontakt with the Galati stray animal problem in 2011. We established a partnership with the Help Labus shelter and helped unconditionally in the Ecosal public shelter.

After our personal meetings in Galati, we wrote you several letters offering our support and expertise in finding solutions and implementing complex projects that will lead to a sustainable and long term improvement of the stray dog situation - yet unfortunately you did not reply to us. We are aware your only "activity " is to round up the dogs in the Ecosal shelter and start extension works for emprisoning more dogs that are kept in conditions not worthy of a european public shelter standards. We are publicly informing you, we are determined to start helping the public shelter dogs and start concrete steps including public awareness campaigns, ongoing spay and neuter programs and training the wonderful volunteers and animal lovers into more efficient ways if dealing with the stray animal problem in your town.

We kindly ask you NOT TO START KILLING the dogs in the public shelter and join us implementing programs that will improve the life of both people and animals in your town. Please be a positive example for others!

Susy Utzinger Animal Welfare Trust

Susy Utzinger

An: Stadthaus Galaţi, Strada Domnească 38, Galați, România

Offener Brief an den Bürgermeister von Galati, Mr. Marius Stan

Sehr geehrter Herr Bürgermeister

Im Jahr 2011 kam die SUST (Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz) zum ersten Mal in Kontakt mit der Strassenhundeproblematik in Galati. Wir traten in Kontakt mit dem Tierheim Help Labus und halfen bedingungslos in Ihrem städtischen Tierheim Ecosal. Nach unseren persönlichen Gesprächen vor Ort schrieben wir Ihnen bereits mehrmals und offerierten Ihnen unsere Unterstützung und unser Fachwissen in Bezug auf die Lösungsfindung und die Umsetzung von komplexen Projekten, zur nachhaltigen Verbesserung der Strassenhundesituation – leider haben Sie uns bis heute nicht geantwortet.

Wir befürchten, dass Ihre einzige Aktivität in diesem Zusammenhang sein wird, Strassenhunde in Ecosal zusammenzutreiben und das Tierheim zu erweitern um dort noch mehr Hunde unter Umständen zu halten, die des europäischen Tierheimstandards nicht würdig sind. Wir informieren Sie nun öffentlich, dass wir entschlossen sind, den Strassenhunden von Galati zu helfen und dass wir mit konkreten Schritten starten werden. Diese beinhalten: Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit, laufende Kastrationsprogramme, Aus- und Weiterbildung der freiwilligen HelferInnen und Tierfreunde vor Ort für den optimierten Umgang mit der Strassenhundeproblematik in Ihrer Stadt.

Wir bitten Sie inständig, in Ihrem städtischen Tierheim NICHT MIT HUNDETÖTUNGEN ZU BEGINNEN und uns bei der Umsetzung unserer Pläne zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen und Tieren in Ihrer Stadt zu unterstützen. Bitte gehen Sie auch weiterhin als positives Beispiel für andere voran!

Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz

Susy Utzinger

Către: Primăria Municipiului Galaţi Strada Domnească 38, Galați, România

În atenţia: Domnului Marius Stan, Primar al Municipiului Galaţi

Stimate Domnule Primar,

În 2011, SUST (Asociaţia pentru protecţia animalelor “Susy Utzinger”) a luat la cunoştinţă problema animalelor fără stăpân din Galați. De atunci, am continuat să facem eforturi pentru a îmbunătăţi situația acestor animale prin stabilirea de parteneriate cu asociația locală “Ajutați-l pe Lăbuş”, sprijinind în acelaşi timp, necondiţionat, şi adăpostul public ECOSAL.

După întalnirile noastre personale în Galați, v-am trimis scrisori în repetate rânduri pentru a vă pune la dispoziţie expertiza noastră cu privire la găsirea unor soluții sustenabile şi implementarea unor proiecte pe termen lung, care să ducă la îmbunătăţirea situaţiei câinilor fără stăpân – însă, din păcate, nu aţi avut destulă consideraţie să ne răspundeţi. Suntem cu toţii conştienţi că ignoraţi orice alte demersuri, în afară de închiderea animalelor în adăpostul ECOSAL şi de ţinerea lor în condiţii nedemne de standardele unui adăpost public dintr-o ţară europeană. Vă aducem la cunoştinţă că suntem determinaţi să schimbăm această situaţie, luând măsuri concrete precum: programe de sterilizare a câinilor, campanii de informare publică şi nu în ultimul rând, de educare a minunaţilor voluntari care sunt gata să contribuie la crearea unor metode mai eficiente de abordare a problemelor câinilor vagabonzi din oraşul dumneavoastră. Vă rugăm să NU ÎNCEPEŢI SĂ OMORÂŢI câinii din adăposturile publice şi să vă alăturaţi campaniei noastre de a implementa programe care vor imbunătăţi atât viaţa animalelor, cât şi a oamenilor din acest oraş. Ne aşteptăm să fiţi un exemplu pozitiv pentru ceilalţi!

Cu stimă,

Susy Utzinger Ascoiaţia Pentru Protecţia Animalelor

Susy Utzinger

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.