Stop selling Dutch veal to China

  • by: pat hermans
  • recipient: Dutch minister of Agriculture Carola Schouten

Stop selling Dutch veal to China!
Please, scroll down for Dutch translation.

The Dutch government recently signed a contract on their trade trip to China for supplying Dutch veal to this country. Once again it turns out that earning as much money as possible is more important for our government than the welfare of people, animals and the environment!

Because of this deal there will be a lot of animal suffering! It is already so difficult to reduce CO2 emissions ....

There are other possibilities to earn a lot of money! One of these is stimulating and breeding Dutch in vitro meat. This solves many problems, such as a lot of animal suffering and a very large part of the environmental pollution. The health insurance funds will also have to be addressed less by, for example, lung patients.

The agreement about this is signed before the summer, so it is very important that we quickly collect lots of signatures ..... please help to share this petition as much as possible!

Thanks in advance!

-- Nederlands translation: --

Stop de verkoop van Nederlands kalfsvlees aan China!

De Nederlandse regering heeft onlangs, op hun handelsreis naar China , een contract afgesloten voor het leveren van Nederlands kalfsvlees aan dit land.

Wederom blijkt dat het verdienen van zoveel mogelijk geld belangrijker is voor onze regering dan het welzijn van mens, dier en milieu!

Met deze deal gaat weer enorm veel dierenleed gepaard! Het is al zo moeilijk om de Co2 uitstoot terug te dringen....

Er zijn andere mogelijkheden om héél veel geld te verdienen! Een hiervan is het stimuleren en het kweken van Nederlands kweekvlees. Dit lost veel problemen op, zoals veel dierenleed en een heel groot deel van de milieuvervuiling, ook zullen de ziekenfondsen minder aangesproken moeten worden door bijv. Longpatienten.

De overeenkomst hierover wordt nog voor de zomer getekend, dus is het van groot belang dat we snel heel veel handtekeningen verzamelen.....help aub mee deze petitie zoveel mogelijk te delen!
Bij voorbaat dank!

-- More information and resources: --

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/04/12/nederlands-kalfsvlees-deze-zomer-naar-china

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veehouderij/duurzame-veehouderij

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnos.nl%2Fartikel%2F2225620-adviesraad-we-moeten-minder-vlees-eten.html&h=ATNo0o3poHTlnMLH6BKIPCuVGLt9coxYLb1Ig7e0kloeGkZqfqWwM6VFegi5FAP6HwbFkmuVgeQkbm2vqhmKUlJ02-nXc4Z2MJQxyggDc-Xv1Mc-xYydtXVqaXdIRfROWg

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnos.nl%2Fartikel%2F2227016-melkveeboer-moet-terug-naar-vroeger.html&h=ATNgHIrAii5-FHcR6UaKY6g1HMmbu33EAOIwY1mbQR1iUn2tYSY1_lNdz8rQKuLPyLeqOWosiKUgAwHkflpw8W1G-dlKSf_INhyNqMgEJhwQjX0vT5UFaEWVUtXXpawFeg

http://www.platform21.nl/page/3737/en.html

Update #15 months ago
We need more signatures!!! Please, keep signing and sharing!!!
Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

privacy policy

By signing, you accept Care2's terms of service.
You can manage your email subscriptions at any time.

Having problems signing this? Let us know.