Podrška Goranu Jevtiću

Mi, dole potpisani, izražavamo javni protest protiv teksta, naslova i celokupne redakcijske opreme centralnog članka naslovne strane dnevnog lista "Blic" od dana 22. oktobra 2014. godine.

Ovaj sramni tekst i još sramnija redakcijska oprema izlaže našeg kolegu, dramskog umetnika Gorana Jevtića, nečovečnom medijskom linču, koji se ne zasniva samo na samom tekstu, već i na nedostatku moderacije u brojnim komentarima na online izdanju ovog članka.

Činjenica da je odredjeno privatno lice podnelo privatnu tužbu, pa makar ona bila i krivična, za delo koje, u ovoj formi uopšte ne postoji u našem zakonu, u "Blicu" je predstavljena tabloidnim naslovom koji implicira krivičnu odgovornost Gorana Jevtića i navodi čitaoce da se radi o pedofilu i silovatelju. U daljim moderisanim komentarima obmanuti i neupućeni čitaoci Jevtića nazivaju najpogrdnijim imenima i optužuju ga za teško krivično delo, koje bi – da je zaista učinjeno – moralo biti gonjeno po službenoj dužnosti.

Ovim gnusnim tekstom, naslovom i sasvim jasnom moderacijom komentara, list "Blic" izvrgava ruglu, izaziva javnu hajku i medijski linč kakav smo toliko puta videli u slučaju drugih javnih ličnosti.

Novinar ovim tekstom, u cilju većeg profita od prodaje dnevnog lista, evidentno krši brojne članove Kodeksa novinara Srbije i to u delovima:

Stav I, tačka 1. Smernica 5. "Sa novinarstvom nespojivo je obljavjlivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina" što podrazumeva i impliciranje da je Goran Jevtić počinitelj teškog krivičnog dela silovanja maloletnika.

Stava IV Član 3. Smernica 1."Mediji su dužni da poštuju pravo pretpostavke nevinosti i da štite privatnost i identitet osumnjičenog ili počinioca, čak i u slučaju priznanja krivice" što podrazumeva neobjavljivanje identiteta osobe protiv koje je podneta privatna krivična tužba.

Sistematsko kršenje svih etičkih normi, ne samo iz oblasti medijske etike već etike jednog društva uopšte, postalo je norma u novinarskom izražavanju u najvećem broju dnevnih listova. Napad na Gorana Jevtića je, nažalost, očigledan primer takvog neetičkog medijskog izveštavanja, u kome se dnevni listovi sve otvorenije kršeći svaku normu civilizovanog ponašanja, utrkuju u gnusnim naslovima i ambivalentnim tekstovima koji navode čitaoce na moralnu paniku, samo sa jednim jedinim ciljem – ostvarivanjem većeg profita.

Svakome ko se danas zapita, kome se to Goran Jevtić zamerio, ne razume suštinu ovakve medijske manipulacije: naš kolega se nije zamerio nikom, on je naprotiv omiljen, veoma cenjen i ovenčan brojnim nagradama te je upravo zbog toga i kao takav pogodna meta za tabloidno izivljavanje neutemeljenim novinskim tekstovima u cilju povećanja prodaje i profita.

Mi, dole potpisani, odbijamo da živimo u društvu u kome je sve moguće ZARAD PROFITA,

1. Odbijamo da pristanemo na normalizaciju potpune dekadencije medijske scene, koja se kao bumerang vraća u dekadenciji čitavog društva.

2. Odbijamo da prećutimo novi pokušaj medijske satanizacije jedne javne ličnosti, jer bilo ko od nas može biti sledeći.

3. Odbijamo društvo manipulacije, u kome degradirani mediji doprinose opštoj degradaciji društva.

4. Odbijamo pokušaj diskriminacije čoveka na osnovu njegove seksualnosti i sa prezirom gledamo na neosetljivost novinara i uredništva Blica u izveštavanju o ovom dogadjaju.

Mi, dole potpisani, stajemo solidarno uz dramskog umetnika Gorana Jevtića, u slučaju izazivanja nezapamćene medijske hajke od strane moćnog medijskog konglomerata, a u cilju povećanja profita.

Mi, dole potpisani, izražavamo javni protest protiv teksta, naslova i celokupne redakcijske opreme centralnog članka naslovne strane dnevnog lista "Blic" od dana 22. oktobra 2014. godine.


Ovaj sramni tekst i još sramnija redakcijska oprema izlaže našeg kolegu, dramskog umetnika Gorana Jevtića, nečovečnom medijskom linču, koji se ne zasniva samo na samom tekstu, već i na nedostatku moderacije u brojnim komentarima na online izdanju ovog članka.


Činjenica da je odredjeno privatno lice podnelo privatnu tužbu, pa makar ona bila i krivična, za delo koje, u ovoj formi uopšte ne postoji u našem zakonu, u "Blicu" je predstavljena tabloidnim naslovom koji implicira krivičnu odgovornost Gorana Jevtića i navodi čitaoce da se radi o pedofilu i silovatelju. U daljim moderisanim komentarima obmanuti i neupućeni čitaoci Jevtića nazivaju najpogrdnijim imenima i optužuju ga za teško krivično delo, koje bi – da je zaista učinjeno – moralo biti gonjeno po službenoj dužnosti.


Ovim gnusnim tekstom, naslovom i sasvim jasnom moderacijom komentara, list "Blic" izvrgava ruglu, izaziva javnu hajku i medijski linč kakav smo toliko puta videli u slučaju drugih javnih ličnosti.


Novinar ovim tekstom, u cilju većeg profita od prodaje dnevnog lista, evidentno krši brojne članove Kodeksa novinara Srbije i to u delovima:


Stav I, tačka 1. Smernica 5. "Sa novinarstvom nespojivo je obljavjlivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina" što podrazumeva i impliciranje da je Goran Jevtić počinitelj teškog krivičnog dela silovanja maloletnika.


Stava IV Član 3. Smernica 1."Mediji su dužni da poštuju pravo pretpostavke nevinosti i da štite privatnost i identitet osumnjičenog ili počinioca, čak i u slučaju priznanja krivice" što podrazumeva neobjavljivanje identiteta osobe protiv koje je podneta privatna krivična tužba.


Sistematsko kršenje svih etičkih normi, ne samo iz oblasti medijske etike već etike jednog društva uopšte, postalo je norma u novinarskom izražavanju u najvećem broju dnevnih listova. Napad na Gorana Jevtića je, nažalost, očigledan primer takvog neetičkog medijskog izveštavanja, u kome se dnevni listovi sve otvorenije kršeći svaku normu civilizovanog ponašanja, utrkuju u gnusnim naslovima i ambivalentnim tekstovima koji navode čitaoce na moralnu paniku, samo sa jednim jedinim ciljem – ostvarivanjem većeg profita.


Svakome ko se danas zapita, kome se to Goran Jevtić zamerio, ne razume suštinu ovakve medijske manipulacije: naš kolega se nije zamerio nikom, on je naprotiv omiljen, veoma cenjen i ovenčan brojnim nagradama te je upravo zbog toga i kao takav pogodna meta za tabloidno izivljavanje neutemeljenim novinskim tekstovima u cilju povećanja prodaje i profita.


Mi, dole potpisani, odbijamo da živimo u društvu u kome je sve moguće ZARAD PROFITA,


1. Odbijamo da pristanemo na normalizaciju potpune dekadencije medijske scene, koja se kao bumerang vraća u dekadenciji čitavog društva.


2. Odbijamo da prećutimo novi pokušaj medijske satanizacije jedne javne ličnosti, jer bilo ko od nas može biti sledeći.


3. Odbijamo društvo manipulacije, u kome degradirani mediji doprinose opštoj degradaciji društva.


4. Odbijamo pokušaj diskriminacije čoveka na osnovu njegove seksualnosti i sa prezirom gledamo na neosetljivost novinara i uredništva Blica u izveštavanju o ovom dogadjaju.


Mi, dole potpisani, stajemo solidarno uz dramskog umetnika Gorana Jevtića, u slučaju izazivanja nezapamćene medijske hajke od strane moćnog medijskog konglomerata, a u cilju povećanja profita.

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.