Polish Circus Hoses suffer!

Szanowny Panie Zalewski,
Zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o uwzględnienie dobrostanu i wygody koni w pańskim cyrku.
Będąc niedawno na przedstawieniu w pańskim cyrku, byliśmy pod dużym wrażeniem umiejętności skoczków i akrobatów. Jednakże całe to pozytywne wrażenie zostało zepsute przez sposób w jaki traktowano konie. Były one związane uprzężą w całkowicie nienaturalnej dla nich pozycji. Dodatkowo musiały jeszcze wykonywać polecenia, gdy miały problem już z samym poruszaniem się. Podczas gdy kozy wspinały się bez przymusu, bo to po prostu lubią, wielbłądy jadły z oczywistych względów, to konie były traktowane wręcz brutalnie.
W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o humanitarne traktowanie koni, lub rezygnację z pokazów końskich w Pana cyrku.
Z poważaniem i wyrazami szacunku,
Agnieszka Afelt,
i inni podopieczni Fundacji Ducha na rzecz Rehabilitacji Naturalnej Osób Niepełnosprawnych w Toruniu.

As requested, here is the English translation:

Petiution to Mr Kamil Zalewski, direktor and manager of the "Zalewski Circus"

 

Dear Mr Zalewski,

We address You with the kind request to keep in mind the wellbeing and health of the horses in Your circus.

We have recently attended a show in Your circus and while we were quite impressed by the skills and performance of the acrobats of Your circus the whole impression was spoiled by the way the horses were treated. They were tied with the harness in the unnatural  body position. In addition they had to complete tasks, while having trouble with simply moving. While the goats were climbing without coercion, because they simply like it and the camels were eating for obvious reasons, the horses were treated with plain cruelty.

In connection to the above, we ask You to treat the horses more humanely or simply stop keeping them in Your circus. (Maybe You should consider moving them to a horse sanctuary.)

We expect You to comply with the above petition as well as with the modern law.

Yours sincerely,

Agnieszka Afelt

and other proteges of The "Duch Fund" for Natural Rehabilitation of Persons with Disability in Toruń.

 

 

 

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

See our privacy policy.

By signing, you accept Care2's terms of service and agree to receive communications about our campaigns through email and other methods. You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.