No Rare Earth Mining in Norra Kärr, Sweden!

  • by: anna back
  • recipient: Fredrik Reinfeldt, Swedish Primeminister; Lena Ek Environment Minister; Bergsstaten, Henning Holmström,Tasman AB; Local governments (Länsstyrelsen)

No Canadian Land Grab! The fourth largest mine of it's kind in the world, is planned at Norra Kärr, Östergötland, Sweden.   Rare Earth Mineral mining is among the most toxic, and the most dangerous, and it  leaves a trail of destruction, both in the communities and in the wildlife surrounding the area.  Rare earth processing plants have left a legacy of severe environmental destruction and of lung, pancreatic, and other cancers among people who live in the region. The acid runoff will drain straight into beautiful lake Vättern, it will destroy ground water as well as drinking water.  Lake Vättern is the fifth largest source of drinking water in Europe.  The lake is a so called " Natura 2000 skyddsområde" and should have been safe from this kind of harm!  The prospected mine will endanger several protected species of flora.   The lanthanides, like Zirconium etc, are mixed with Uranium and Thorium, making this project particularly dangerous, and a radiation spill is not only possible, but likely.   The mining approval/ rejection should have been handled as a uranium mine.  Tasman metals have left a toxic mess behind in many places around the globe.  They are not held accountable anywhere they go!  They have not set aside any funds in case of an accident!  Radiation in this area, would affect drinking water of hundreds of thousands of people, and   Many home owners who have been there for MANY generations will also be adersly affected by this mine.  Help them, by giving them the voice of many!   To date, there are NO REE mines that have NOT left devastation behind!  The site is also one of Unescos 600 biosphere areas!

Sweden, if this is longterm care of your Natura 2000, your drinking waters and protected nature, (25 year lease, with option for another 10) what can we really count on you to protect?

No Canadian Landgrab,  Stop this mine!

Jag är djupt oroad över att Tasman Metals nu återupptagit provborrningar vid det mycket känsliga naturområdet Norra Kärr på sluttningen mot Vättern, norr om Gränna. Hela Vättern, med dess stränder och öar är ett Natura 2000-område och Vättern är dessutom en mycket värdefull dricksvattentäkt som nyligen blev vattenskyddsområde. Vätterns värde som dricksvattentäkt kan inte överskattas.
Redan nu är drygt 250 000 människor beroende av detta vatten
och inom en snar framtid tillkommer flera kommuner i Örebro län. Vättern är även sannolik framtida vattenförsörjare också för Stockholmsområdet när Mälaren i klimatförändringarnas spår blir otjänlig som dricksvattentäkt.


Svenska myndigheter (inkl. SGU och Bergsstaten), regeringen,
politiker och gruvindustrin vilseleder gång efter annan den svenska allmänheten genom att påstå, att Sverige har världens hårdaste/tuffaste miljöregler för gruvverksamhet. Detta är inte alls med sanningen överensstämmande.  Jag vill påstå att miljön har hamnat i allra sista hand, och att en gruva i Norra Kärr är direkt oansvarigt.


Tasmans gruvkoncession har överklagats av ett 30-tal olika organisationer och privatpersoner.  Att vissa bodde mer en 2 km från områded gjorde att man helt enkelt valde att STRUNTA i dessa överklaganden!  Regeringen väljer att censorera bort dom obekväma åsikterna!  Fy skäms! 


Ärendet ligger nu hos Högsta Förvaltningsdomstolen som kommer att genomföra en omprövning under augusti månad i år. Det finns mycket tunga skäl att avbryta de pågående provborrningarna, som aldrig borde ha fått påbörjas.


Vi vill inte se någon urangruva i Norra Kärr, nu är det dags att visa att Sverige fortfarande är ett miljövänligt och demokratiskt land!


Ingen skulle i dag komma på tanken att lägga en dricksvattentäkt nedströms en gruva. Så varför ska vi då lägga en gruva uppströms en dricksvattentäkt? Ett mer olämpligt läge för en gruva är svårt att tänka sig. Dessutom finns det goda möjligheter att utvinna dessa metaller genom återvinning. om vi faktiskt tog beslutet att INVESTERA i återvinning.NEJ TILL GRUVAN I NORRA KÄRR!

Update #310 years ago
We have collected over 45,000 signatures! these signatures will be delivered to Fredrik Reinfeldt, Swedish Primeminister; Lena Ek Environment Minister; Bergsstaten, Henning Holmström,Tasman AB; Local governments (Länsstyrelsen) shortly, and your very important voice has been counted. This petition will end on August 3rd 2014 and I'm urging for one last push. Together we will stop this environmental destruction! Thank you for all your support. Anna Back.
Update #210 years ago
Right now I am so amazed and humbled by all your support. How this toxic mining project was ever approved by the Swedish government is beyond me, and against all recommendations! The mine is set to begin in 2017, that gives us three years to get the word out, and to put a final stop to this toxic disaster. In the words of one signer: Tänk efter före! (Have hind sight ahead of time!)

From the bottom of my heart, thank you,

Anna Bäck.
Update #110 years ago
We are up to 376 signatures in one week! Thank you so much for your help. Please share this petition so we can reach more people :)
Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.