Demand an end to fur farming in Finland/Vaadi Suomea kieltämään turkistarhaus

The petition text is in English/Vetoomus on myös suomeksi (englanninkielisen alla)/La petición ésta también en español (abajo).

Animals are kept in small wire cages in Finland to produce fur. This cruelty is done to maintain the livelihoods of a small amount of people, and because of tax income generated by the fur industry. Finland is the biggest farmer of foxes and raccoon dogs in the world, and one of the largest of mink! Tell the Finnish parliament that there are always choices, and animal abuse should not take place for the sake of money!

"The question is not, Can they reason? nor, Can they talk? But rather, Can they suffer?"

- Jeremy Bentham, 19th century Philosopher, Oxford University.

The Finnish fur farmers say their farms are ethical. How can that be true when mammals such as foxes and mink are kept in metal wire cages where they can not fulfill their inherent biological needs? The fur industry is animal abuse and cruelty and it must end! Many people have expressed their concerns about the fur animals but only small improvements have been made in terms of their living conditions. Finnish fur farmers want to keep on practicing their livelihood, and government gets their share of money made from the fur industry (about 200-300 million € annually; http://fi.wikipedia.org/wiki/Turkistarhaus). Some people (including politicians) have claimed that if Finland does not do fur farming, China will do it instead, but China is already doing it regardless of Finland farming or not! Furthermore, supply creates markets as well as machinery for manufacture and marketing! All the nations in the world should end animal torture such as fur farming! How can people in Finland and elsewhere in the world allow fur industry to continue despite many pledges to close it down?! The Finnish people signed a historical national petition to end fur farming in 2013, with about 70.000 signatures and regardless only a handful of parliamentarians voted against fur farming. Tell Finland's parliamentarians that this time they must get serious, and put an end to fur industry once and for good, and thus maintain Finland's image as a highly educated, evolved country in the world!

More information please visit the following video:

http://www.peta.org/videos/finnish-fur-farm-investigation-2/

A link to the source of the photo, and useful information about fur farming in Finland:

http://www.dailyrecord.co.uk/news/uk-world-news/video-real-price-fur-coat-3171710

http://www.tarhauskielto.fi/english

http://www.tarhauskielto.fi/blog/turkistarhasta-tehty-rikosilmoitus

Eläimiä pidetään pienissä verkkohäkeissä Suomessa turkisten tuottamiseksi. Tätä julmuutta harjoitetaan, jotta voidaan säilyttää turkistarhaajien elinkeino ja siitä kertyvät verotulot. Suomi on maailman suurin kettujen ja supikoirien tarhaaja sekä yksi maailman suurimmista minkin tarhaajista. Kerro Suomen eduskunnalle, että aina on olemassa vaihtoehtoja; rahantekoa eläinten hyväksikäytön kustannuksella ei pitäisi sallia!

"Tärkein kysymys ei ole se, osaavatko eläimet ajatella? Tai osaavatko ne puhua? Vain sillä on merkitystä, tuntevatko ne kärsimystä?"

Jeremy Bentham, 1800-luvun filosofi, Oxfordin yliopisto.

Suomalaiset turkistarhaajat sanovat, että heidän tarhansa ovat eettisiä. Kuinka tämä voi pitää paikkaansa, kun nisäkkäitä kuten kettuja ja minkkejä pidetään metalliritilähäkeissä missä eläimet eivät voi toteuttaa sisäsyntyisiä biologisia tarpeitaan? Turkisteollisuus on eläinten hyväksikäyttöä ja julmuutta, joten se pitää saada loppumaan! Vaikka monet ihmiset ovat ilmaisseet huolensa turkiseläimistä, vain pieniä parannuksia on tehty eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Suomalaiset tarhaajat haluavat jatkaa elinkeinon harjoittamista ja Suomen valtio saa osansa tuloista (noin 200-300 miljoonaa € vuodessa; http://fi.wikipedia.org/wiki/Turkistarhaus). Jotkut ihmiset (myös poliitikot) ovat väittäneet, että jos Suomessa ei tarhata eläimiä turkisten vuoksi, tarhaus siirtyy Kiinaan, mutta Kiina tekee sitä jo nyt huolimatta siitä harjoitetaanko Suomessa turkistarhausta vai ei. Tarjonta luo markkinoita, kuten myös tuotanto- ja markkinakoneistoa! Kaikkien kansakuntien maailmassa pitäisi lopettaa eläinten kiduttaminen kuten turkistarhaus! Lähes 70000 suomalaista allekirjoitti kansalaisaloitteen turkistarhauksen kieltämiseksi. Tästä huolimatta vain kourallinen kansanedustajia äänesti turkistarhausta vastaan. Kerro Suomen eduskunnalle, että tällä kertaa sen täytyy ottaa asia tosissaan, ja lopettaa turkistarhaus- ja turkisten markkinointi lopullisesti, ja näin myös säilyttää Suomen profiili korkeasti koulutettuna ja kehittyneenä valtiona maailmassa!

Lisätietoa:

http://www.peta.org/videos/finnish-fur-farm-investigation-2/

http://www.dailyrecord.co.uk/news/uk-world-news/video-real-price-fur-coat-3171710

http://www.tarhauskielto.fi/turkistarhaus

http://www.tarhauskielto.fi/blog/turkistarhasta-tehty-rikosilmoitus

Los animales con pieles están cerrados en jaulas pequeñas para producir pieles a los seres humanos. Esto se hace para tener trabajos a los que tradicionalmente hayan sido practicando esta ocupación, y para obtener impuestos en Finlandia de la industria que produzca y venda pieles. Finlandia produce la mayoría parte de los pieles de zorros y perros mapaches en el mundo y también es uno de los países que más produzca pieles de visónes. Diga le al parlamento de Finlandia que siempre haya alternativos, y abuso animal nunca debería tomar lugar para ganar más dinero!

"La pregunta no es si, Pueden razonar? y tampóco si, Pueden hablar? pero preferentemente si, Pueden sufrir?"

-       Jeremy Bentham, un filósofo del siclo 19. Oxford Universidad

Los criadores de granjas peleteras Finlandesas dicen que sus granjas sean éticas. Como puede ser la verdad mientras mamíferos como zorros o visónes se cierran en jaulas de metal, dónde no puedan practicar sus necesidades biológicas? La industria de granjar pieles es abuso animal y crueldad contra los animales, y hay que terminar! Mucha gente han expresado sus preocupaciónes de los animales con pieles cerrados en jaulas, pero sólo pequeños mejoraciónes han tomado lugar. Los criadores Finlandeses quieren continuar de practicar su ocupación y el gobierno también gana dinero de la industria de pieles (approximadamente 200-300 millones € por un año; http://fi.wikipedia.org/wiki/Turkistarhaus). Alguna gente (incluyendo algunos políticos) han dicho que si Finlandia no crie pieles, la ocupación sólo vaya a mudarse á donde los condiciónes sean más peóres, como á la China, pero China ya lo hace y vaya a hacerlo, y no es dependiente de Finlandia! Más que eso, la demanda crea mercados como también maquinería para producción y mercados! Todas las naciónes en el mundo deberían terminar abuso animal, como la industria de criar pieles! Como puede la gente en Finlandia y otras partes del mundo permitir que la industria de pieles se continúe, tomando en acuento cuantas personas hayan pedido que se termine?! La gente de Finlandia firmó una petición nacional histórica para cerrar las granjas peleteras en el año 2013, con approximadamente 70.000 firmas, y tomando eso en cuenta sólo unos pocos miembros del parlamento votaron contra la industria. Recomenda al parlamento de Finlandia que ésta vez tenga que ponerse serioso, y terminar la industria de pieles, y entonces mantener la imágen de Finlandia como un país educado y culto en el mundo!

Más información por favor visita el siguiente video:

peta.org/videos/finnish-fur-farm-investigation-2/

Un hipervínculo para la imágen en la peticíon, y un artículo sobre las granjas peleterías en Finlandia, visita y lea el siguiente):

http://www.dailyrecord.co.uk/news/uk-world-news/video-real-price-fur-coat-3171710

http://www.tarhauskielto.fi/english

http://www.tarhauskielto.fi/blog/turkistarhasta-tehty-rikosilmoitus

Arvoisat Suomen eduskunnan kansanedustajat,


Tämän vetoomuksen on allekirjoittanut 200.000 ihmistä ympäri maailmaa, yli sadasta maasta. Suomalaisten allekirjoituksia tässä on yli 10.000. Tällä vetoomuksella, joka on kansalaisaktivistina aloitettu ja levitetty, vaadimme että turkistarhaus Suomessa lopetetaan eettisesti kestämättömänä elinkeinona. Turkistarhaus tuottaa eläimille paljon kärsimystä ja ei ole mahdollista taata tuhansien eläinten hyvinvointia tarhoilla, ja vielä vähemmän on mahdollista että näiden turkiseläinten lajityypilliset ja yksilökohtaiset tarpeet toteutuvat. Turkiseläimet elävät elämänsä ahtaissa metalliritilähäkeissä täysin luonnottomissa olosuhteissa. Taloudellinen hyvinvointi ei oikeuta käyttämään eläimiä hyväksi tällä tavalla. Uskomme, että teette hyvän päätöksen miljoonien Suomessa vuosittain kuolevien turkiseläinten kannalta, ja lakkautatte tämän elinkeinon mahdollisimman pian, mahdollisimman vähin kärsimyksin eläimille.


Ystävällisesti


Vetoomuksen autorit Heta Rousi, Millamaria Vaittinen, Varpu Kaplas, Heli Perälä, Animal Eco ry ja Anti-Fur Society Finland sekä tuhannet vetoomuksen allekirjoittaneet ihmiset ympäri maailman.

Update #29 years ago
Dear signers of the Petition "Demand an End to Fur Farming In Finland",

Thank you so so much for signing the petition. We have sent notification of the petition and the link to the petition to some parlamentarians of the Finland, and after we are done with the petition, we will deliver it to the right people. However, we need to get as many signatures as possible to convince the rulers that this is the will of the majority. Thank you once again, keep sharing! All the Best!
Update #19 years ago
Dear beautiful people who have signed the Petition "End Fur Farming in Finland" (targeted to the Parliament of Finland),

Thank you so much for caring! We now have almost 4350 signatures. I will personally deliver it to the Finnish Parliament. This petition will put pressure on Finland's decision makers! I will keep you updated! Thank you and please if you know someone who would like to sign this, let them know about the petition! Have a wonderful spring!
Yours sincerely,
Heta Rousi
Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.