Ban bestiality and fur farming in Finland and improve its animal welfare legislation!

 • by: Johanna Wasström
 • recipient: The Finnish Ministry of Agriculture, the Government and the Parliament

In Finland it’s perfectly legal to rape or perform other sadistic sexual acts on an animal, if it doesn’t harm the animal physically. As these acts usually go on behind closed doors without eyewitnesses who could testify about the animal’s suffering, it’s obvious that the current level of animal protection is practically non-existent. Studies have shown that bestiality often causes fatal injuries to the animal as well as anxiety and fears. Finland is together with Hungary and Romania the only EU country that still allows this appalling and obscene exploitation of animals, and we demand that it be banned.

Another extremely cruel practice still going strong in Finland is fur farming, with nearly four million foxes, polar foxes, minks, polecats and raccoon dogs raised in horrific circumstances to be killed for fashion. These essentially wild animals live in tiny, barren wire cages and many of them are sick, injured, infested with parasites and covered in faeces. Many animals exhibit stereotypical behaviour such as pacing along the cage wall or repetitive nodding of the head, and self-mutilation and cannibalism are also common. We urge Finland to join the growing number of European countries that already have banned the barbaric fur farming.

Finland is since 2012 in the process of revising its animal welfare legislation, and it’s high time that it’s finally completed. Unfortunately the new Government has recently withdrawn many important animal welfare improvements. In 2013 a Citizens’ Initiative to ban fur farming received almost 70,000 signatures (50,000 signatures are required), but the Initiative was rejected by the Parliament. The Parliament demanded, however, that considerable improvements be made to the welfare of fur animals. The preparations of a Fur Decree, which would safeguard the most basic needs of the fur animals, began. In mid-September 2015 the Government shockingly announced that the preparations of the Fur Decree will be interrupted, which clearly ignores the Parliament’s intention. It has also been stated that improvements to the animal welfare legislation can only be made if they are accepted by the fur, meat and dairy producers and if the costs are postponed to the next Government. Additionally, the office of the Animal Protection Ombudsman will be abolished starting from 2016. These measures taken by the Government are an enormous setback for Finnish animal welfare. We therefore call on the Finnish Government to cancel these incomprehensible decisions.

In addition to bestiality and fur farming there are many other severe problems in the current Finnish animal welfare legislation which we demand be addressed:

• One of the biggest problems for almost all farmed animals is that they live in confinement (often tied up) in filthy spaces without space to move around, and they are denied everything that’s natural or important to them.
• Nearly half of their lives, mother pigs are imprisoned in farrowing crates and sow stalls so small that they cannot even turn around.
• Bulls, which weigh around 1,000 kilos, are kept on slatted concrete floors with no bedding.
• Chickens are kept in too small cages or in overcrowded halls where they cannot fulfil any of their behavioural needs.
• Dairy cows are tied up most of the year without the opportunity to even turn around or scratch themselves.
• Painful procedures, such as castration and dehorning, are performed on farm animals without anesthetics or pain killers.
• There are no obligatory fire alarm systems on animal farms, which could prevent the fires occurring each year with hundreds of animals burned alive.
• Long-distance animal transports are still legal.
• The extensive breeding is causing serious health problems to many animals, e.g. broilers and certain pedigree dogs and cats.
• There is no compulsory microchipping or registration of dogs and cats, which has led to thriving puppy farming and enormous numbers of abandoned and feral cats.
• Cats don’t have adequate legal protection, which has led to mass abandonment.
• The penalties for animal abuse are far too lenient, and lifetime bans on keeping animals are rarely imposed.
• The number of inspection visits of animal keepers is inadequate, especially of fur farms.
• The authorities are afraid to take urgent measures in animal abuse situations, and often the abuse is allowed to continue for years.
• In most cases there is no qualification required for professional animal keepers.
• Unnecessary and extremely painful animal experiments are carried out, whose results are unreliable.
• Circuses etc. are still allowed to use animals, e.g. dogs, cats, sea lions, dolphins, horses, ponies and donkeys.
• The religious slaughter of animals, in which the animals are not pre-stunned (e.g. kosher and halal slaughter), is still legal.
• There is no mandatory labelling system for all animal products clearly indicating the farm production method and the level of animal welfare.

Many European countries have in recent years taken huge steps forward for animal welfare, while the development in Finland has stagnated. If Finland doesn’t enact a ban on bestiality and fur farming, and doesn’t considerably improve its animal welfare legislation, it will be a disaster for Finland’s animals as well as its reputation as a modern, civilised and ethical country.

MORE INFORMATION

Bestiality:

http://yle.fi/uutiset/yes_in_finland_you_can_have_sex_with_your_pet/8153974

Fur animals:

https://www.youtube.com/watch?t=357&v=Cz8XLh5crDA
https://www.youtube.com/watch?v=YGixked9EtE

Farm animals:

A compilation of videos recorded on Finnish factory farms in February-March 2014
https://www.youtube.com/watch?v=-sB2GqDqHlQ

Undercover images and videos of Finnish animal farms
http://www.elaintehtaat.fi/kuvat-videot

*****************************************************************************


IN FINNISH

Vetoomus Suomen maa- ja metsätalousministeriölle, hallitukselle ja eduskunnalle

ELÄIMIIN SEKAANTUMINEN JA TURKISTARHAUS KIELLETTÄVÄ JA ELÄINSUOJELUUN SAATAVA HUOMATTAVIA PARANNUKSIA!

Suomen laissa eläimen raiskaaminen sekä muut eläimiin kohdistuvat sadistiset seksuaaliset teot ovat sallittuja, jos ne eivät vahingoita eläintä fyysisesti. Koska nämä teot yleensä tapahtuvat suljettujen ovien takana eikä eläimen kärsimykselle ole ulkopuolista todistajaa, on täysin selvää, ettei nykyinen laki anna eläimelle käytännössä mitään suojaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että eläimeen sekaantuminen aiheuttaa eläimelle usein kuolemaan johtavia vammoja, ahdistusta ja pelkoa. Suomi on Unkarin ja Romanian lisäksi ainoa EU-maa, jossa eläinten seksuaalinen hyväksikäyttö on sallittu, ja vaadimme sen kieltämistä.

Suomessa kukoistaa myös toinen erittäin julma eläinten hyväksikäyttömuoto eli turkistarhaus. Noin neljä miljoonaa kettua, naalia, minkkiä, hilleriä ja supikoiraa kasvatetaan hirvittävissä olosuhteissa, jonka jälkeen ne tapetaan muodin takia. Nämä villieläimet elävät ulosteiden seassa pienissä, karuissa verkkohäkeissä ja monet eläimet ovat sairaita, loukkaantuneita ja täynnä loisia. Monissa eläimissä esiintyy stereotyyppistä käyttäytymistä kuten jatkuvaa edestakaisin kulkemista tai pään nyökyttämistä, ja itsensäsilpominen ja kannibalismi on myös tavallista. Kehotamme Suomea liittymään jatkuvasti kasvavaan joukkoon Euroopan maita, jotka jo ovat kieltäneet barbaarisen turkistarhauksen.

Suomen eläinsuojelulainsäädäntöä on uudistettu vuodesta 2012 alkaen, joten on korkea aika saattaa työ valmiiksi. Valitettavasti uusi hallitus on perunut useita tärkeitä eläinsuojeluhankkeita. Vuonna 2013 turkistarhauskieltoa vaativa kansalaisaloite sai melkein 70.000 allekirjoitusta, mutta eduskunta hylkäsi aloitteen. Tässä yhteydessä eduskunta kuitenkin vaati, että turkiseläinten oloihin on tehtävä huomattavia parannuksia. Keskeyttäessään turkisasetuksen valmistelun syyskuussa 2015 hallitus käveli selkeästi parlamentaarisen tahdon yli. On myös todettu, että eläinsuojelulainsäädäntöön voidaan tehdä parannuksia ainoastaan, mikäli niistä saavutetaan yhteisymmärrys eläintuottajien kanssa ja mikäli kustannukset lankeavat vasta seuraavalle hallituskaudelle. Lisäksi eläinsuojeluasiamiehen toimi lakkautetaan vuonna 2016. Edellä mainitut toimet ovat valtava takaisku suomalaiselle eläinsuojelulle ja kehotamme Suomen hallitusta perumaan nämä käsittämättömät päätökset.

Eläimiin sekaantumisen ja turkistarhauksen lisäksi Suomen nykyisessä eläinsuojelulainsäädännössä on lukuisia vakavia ongelmia, joihin vaadimme toimenpiteitä:

• Yksi kaikkein suurimmista ongelmista suurelle määrälle tuotantoeläimiä on se, että ne elävät suljettuina pieniin, likaisiin tiloihin (usein sidottuina tai muuten kahlittuina), joissa niillä ei ole tilaa liikkua tai tehdä mitään sellaista, mikä on niille luonnollista tai tärkeää.
• Monet emakkosiat viettävät melkein puolet elämästään porsimis- ja tiineyshäkeissä, jotka ovat niin pieniä, etteivät ne eivät edes pysty kääntymään.
• Noin tuhat kiloa painavia sonneja pidetään täysritiläkarsinoissa, joiden betonisille ritilälattioille ei voi lainkaan laittaa kuiviketta.
• Siipikarjaa pidetään liian pienissä häkeissä tai täyteen ahdetuissa halleissa ilman mahdollisuutta toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä.
• Monet lypsylehmät ovat suurimman osan vuodesta parsiin kiinnisidottuina pystymättä edes kääntymään tai rapsuttamaan itseään.
• Tuotantoeläimille tehdään kivuliaita toimenpiteitä (esim. kastraatio ja nupoutus) ilman kivunlievitystä.
• Eläintiloilla palohälytysjärjestelmä ei ole pakollinen. Palohälytysjärjestelmäpakko estäisi satojen eläinten menehtymisen tulipaloissa vuosittain.
• Eläinten pitkän matkan kuljetukset ovat yhä sallittuja.
• Eläimiä jalostetaan liikaa, jolloin niille voi tulla vakavia terveysongelmia (esim. broilerit ja tietyt rotukoirat ja –kissat).
• Koirien ja kissojen mikrosiruttaminen tai rekisteröinti ei ole pakollista, mikä mikä on saanut aikaan pentutehtailua ja suuria määriä hylättyjä ja puolivillejä kissoja.
• Kissoilla ei ole riittävää lain määräämää suojaa, mikä näkyy kissojen massahylkäämisissä.
• Eläinten kaltoinkohtelusta annetut rangaistukset ovat aivan liian lieviä, ja elinikäisiä eläintenpitokieltoja annetaan liian harvoin.
• Eläintenpitäjille, varsinkin turkistarhaajille, ei tehdä tarpeeksi tarkastuksia.
• Viranomaiset eivät uskalla ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin ja eläinten kaltoinkohtelun annetaan usein jatkua vuosia.
• Ammattimaisesti eläintenpitoa harjoittaville ei pääsääntöisesti ole mitään pätevyysvaatimuksia.
• Koe-eläimille tehdään erittäin kivuliaita ja usein täysin turhia kokeita, joiden tulokset ovat epäluotettavia.
• Sirkuksissa yms. saa edelleen käyttää eläimiä kuten koiria, kissoja, merileijonia, delfiinejä, hevosia, poneja ja aaseja.
• Uskonnollinen rituaaliteurastus, jossa eläimiä ei tainnuteta ennen teurastusta (esim. kosher- ja halalteurastus), on yhä sallittua.
• Eläintuotteille ei ole määrätty pakollista merkintäjärjestelmää, jonka avulla kuluttaja saisi tietää tuotteen tuotantotavan ja eläinten hyvinvoinnin tason.

Useat Euroopan maat ovat viime vuosina ottaneet isoja edistysaskelia eläinsuojelussa, kun taas Suomessa kehitys on pysähtynyt. Mikäli Suomi ei kiellä eläimiin sekaantumista ja turkistarhausta sekä huomattavasti paranna eläinsuojelulainsäädäntöään, se merkitsee katastrofia sekä Suomen eläimille että sen maineelle modernina, sivistyneenä ja eettisenä maana.

LISÄTIETOA:

Eläimiin sekaantuminen:

http://yle.fi/uutiset/kylla_suomessa_saa_harrastaa_seksia_lemmikkinsa_kanssa/8152460

Turkistarhaus:

https://www.youtube.com/watch?v=3azrA3T3LvM
https://www.youtube.com/watch?v=u9sA7UWB5B8

Tuotantoeläimet:

https://www.youtube.com/watch?v=-sB2GqDqHlQ
http://www.elaintehtaat.fi/kuvat-videot

Suomen eläinsuojelun alasajo:

http://www.animalia.fi/tiedotteet/hallituksen-el%C3%A4insuojeluhankkeiden-alasajo-p%C3%B6yristytt%C3%A4%C3%A4
http://www.hs.fi/politiikka/a1442109750721

Ban bestiality and fur farming in Finlandand improve its animal welfare legislation!


In Finland it’s perfectly legal to rape or perform other sadistic sexual acts on an animal, if it doesn’t harm the animal physically. As these acts usually go on behind closed doors without eyewitnesses who could testify about the animal’s suffering, it’s obvious that the current level of animal protection is practically non-existent. Studies have shown that bestiality often causes fatal injuries to the animal as well as anxiety and fears. Finland is together with Hungary and Romania the only EU country that still allows this appalling and obscene exploitation of animals, and we demand that it be banned.


Another extremely cruel practice still going strong in Finland is fur farming, with nearly four million foxes, polar foxes, minks, polecats and raccoon dogs raised in horrific circumstances to be killed for fashion. These essentially wild animals live in tiny, barren wire cages and many of them are sick, injured, infested with parasites and covered in faeces. Many animals exhibit stereotypical behaviour such as pacing along the cage wall or repetitive nodding of the head, and self-mutilation and cannibalism are also common. We urge Finland to join the growing number of European countries that already have banned the barbaric fur farming.


Finland is since 2012 in the process of revising its animal welfare legislation, and it’s high time that it’s finally completed. Unfortunately the new Government has recently withdrawn many important animal welfare improvements. In 2013 a Citizens’ Initiative to ban fur farming received almost 70,000 signatures (50,000 signatures are required), but the Initiative was rejected by the Parliament. The Parliament demanded, however, that considerable improvements be made to the welfare of fur animals. The preparations of a Fur Decree, which would safeguard the most basic needs of the fur animals, began. In mid-September 2015 the Government shockingly announced that the preparations of the Fur Decree will be interrupted, which clearly ignores the Parliament’s intention. It has also been stated that improvements to the animal welfare legislation can only be made if they are accepted by the fur, meat and dairy producers and if the costs are postponed to the next Government. Additionally, the office of the Animal Protection Ombudsman will be abolished starting from 2016. These measures taken by the Government are an enormous setback for Finnish animal welfare. We therefore call on the Finnish Government to cancel these incomprehensible decisions.


In addition to bestiality and fur farming there are many other severe problems in the current Finnish animal welfare legislation which we demand be addressed: • One of the biggest problems for almost all farmed animals is that they live in confinement (often tied up) in filthy spaces without space to move around, and they are denied everything that’s natural or important to them.

 • Nearly half of their lives, mother pigs are imprisoned in farrowing crates and sow stalls so small that they cannot even turn around.

 • Bulls, which weigh around 1,000 kilos, are kept on slatted concrete floors with no bedding.

 • Chickens are kept in too small cages or in overcrowded halls where they cannot fulfil any of their behavioural needs.

 • Dairy cows are tied up most of the year without the opportunity to even turn around or scratch themselves.

 • Painful procedures, such as castration and dehorning, are performed on farm animals without anesthetics or pain killers.

 • There are no obligatory fire alarm systems on animal farms, which could prevent the fires occurring each year with hundreds of animals burned alive.

 • Long-distance animal transports are still legal.

 • The extensive breeding is causing serious health problems to many animals, e.g. broilers and certain pedigree dogs and cats.

 • There is no compulsory microchipping or registration of dogs and cats, which has led to thriving puppy farming and enormous numbers of abandoned and feral cats.

 • Cats don’t have adequate legal protection, which has led to mass abandonment.

 • The penalties for animal abuse are far too lenient, and lifetime bans on keeping animals are rarely imposed.

 • The number of inspection visits of animal keepers is inadequate, especially of fur farms.

 • The authorities are afraid to take urgent measures in animal abuse situations, and often the abuse is allowed to continue for years.

 • In most cases there is no qualification required for professional animal keepers.

 • Unnecessary and extremely painful animal experiments are carried out, whose results are unreliable.

 • Circuses etc. are still allowed to use animals, e.g. dogs, cats, sea lions, dolphins, horses, ponies and donkeys.

 • The religious slaughter of animals, in which the animals are not pre-stunned (e.g. kosher and halal slaughter), is still legal.

 • There is no mandatory labelling system for all animal products clearly indicating the farm production method and the level of animal welfare.


Many European countries have in recent years taken huge steps forward for animal welfare, while the development in Finland has stagnated. If Finland doesn’t enact a ban on bestiality and fur farming, and doesn’t considerably improve its animal welfare legislation, it will be a disaster for Finland’s animals as well as its reputation as a modern, civilised and ethical country.


MORE INFORMATION


Bestiality:


http://yle.fi/uutiset/yes_in_finland_you_can_have_sex_with_your_pet/8153974


Fur animals:


https://www.youtube.com/watch?t=357&v=Cz8XLh5crDA


https://www.youtube.com/watch?v=YGixked9EtE


Farm animals:


A compilation of videos recorded on Finnish factory farms in February-March 2014


https://www.youtube.com/watch?v=-sB2GqDqHlQ


Undercover images and videos of Finnish animal farms


http://www.elaintehtaat.fi/kuvat-videot


 


IN FINNISH


Eläimiin sekaantuminen ja turkistarhaus kiellettävä ja eläinsuojeluun saatava huomattavia parannuksia!


Suomen laissa eläimen raiskaaminen sekä muut eläimiin kohdistuvat sadistiset seksuaaliset teot ovat sallittuja, jos ne eivät vahingoita eläintä fyysisesti. Koska nämä teot yleensä tapahtuvat suljettujen ovien takana eikä eläimen kärsimykselle ole ulkopuolista todistajaa, on täysin selvää, ettei nykyinen laki anna eläimelle käytännössä mitään suojaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että eläimeen sekaantuminen aiheuttaa eläimelle usein kuolemaan johtavia vammoja, ahdistusta ja pelkoa. Suomi on Unkarin ja Romanian lisäksi ainoa EU-maa, jossa eläinten seksuaalinen hyväksikäyttö on sallittu, ja vaadimme sen kieltämistä.


Suomessa kukoistaa myös toinen erittäin julma eläinten hyväksikäyttömuoto eli turkistarhaus. Noin neljä miljoonaa kettua, naalia, minkkiä, hilleriä ja supikoiraa kasvatetaan hirvittävissä olosuhteissa, jonka jälkeen ne tapetaan muodin takia. Nämä villieläimet elävät ulosteiden seassa pienissä, karuissa verkkohäkeissä ja monet eläimet ovat sairaita, loukkaantuneita ja täynnä loisia. Monissa eläimissä esiintyy stereotyyppistä käyttäytymistä kuten jatkuvaa edestakaisin kulkemista tai pään nyökyttämistä, ja itsensäsilpominen ja kannibalismi on myös tavallista. Kehotamme Suomea liittymään jatkuvasti kasvavaan joukkoon Euroopan maita, jotka jo ovat kieltäneet barbaarisen turkistarhauksen.


Suomen eläinsuojelulainsäädäntöä on uudistettu vuodesta 2012 alkaen, joten on korkea aika saattaa työ valmiiksi. Valitettavasti uusi hallitus on perunut useita tärkeitä eläinsuojeluhankkeita. Vuonna 2013 turkistarhauskieltoa vaativa kansalaisaloite sai melkein 70.000 allekirjoitusta, mutta eduskunta hylkäsi aloitteen. Tässä yhteydessä eduskunta kuitenkin vaati, että turkiseläinten oloihin on tehtävä huomattavia parannuksia. Keskeyttäessään turkisasetuksen valmistelun syyskuussa 2015 hallitus käveli selkeästi parlamentaarisen tahdon yli. On myös todettu, että eläinsuojelulainsäädäntöön voidaan tehdä parannuksia ainoastaan, mikäli niistä saavutetaan yhteisymmärrys eläintuottajien kanssa ja mikäli kustannukset lankeavat vasta seuraavalle hallituskaudelle. Lisäksi eläinsuojeluasiamiehen toimi lakkautetaan vuonna 2016. Edellä mainitut toimet ovat valtava takaisku suomalaiselle eläinsuojelulle ja kehotamme Suomen hallitusta perumaan nämä käsittämättömät päätökset.


Eläimiin sekaantumisen ja turkistarhauksen lisäksi Suomen nykyisessä eläinsuojelulainsäädännössä on lukuisia vakavia ongelmia, joihin vaadimme toimenpiteitä: • Yksi kaikkein suurimmista ongelmista suurelle määrälle tuotantoeläimiä on se, että ne elävät suljettuina pieniin, likaisiin tiloihin (usein sidottuina tai muuten kahlittuina), joissa niillä ei ole tilaa liikkua tai tehdä mitään sellaista, mikä on niille luonnollista tai tärkeää.

 • Monet emakkosiat viettävät melkein puolet elämästään porsimis- ja tiineyshäkeissä, jotka ovat niin pieniä, etteivät ne eivät edes pysty kääntymään.

 • Noin tuhat kiloa painavia sonneja pidetään täysritiläkarsinoissa, joiden betonisille ritilälattioille ei voi lainkaan laittaa kuiviketta.

 • Siipikarjaa pidetään liian pienissä häkeissä tai täyteen ahdetuissa halleissa ilman mahdollisuutta toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä.

 • Monet lypsylehmät ovat suurimman osan vuodesta parsiin kiinnisidottuina pystymättä edes kääntymään tai rapsuttamaan itseään.

 • Tuotantoeläimille tehdään kivuliaita toimenpiteitä (esim. kastraatio ja nupoutus) ilman kivunlievitystä.

 • Eläintiloilla palohälytysjärjestelmä ei ole pakollinen. Palohälytysjärjestelmäpakko estäisi satojen eläinten menehtymisen tulipaloissa vuosittain.

 • Eläinten pitkän matkan kuljetukset ovat yhä sallittuja.

 • Eläimiä jalostetaan liikaa, jolloin niille voi tulla vakavia terveysongelmia (esim. broilerit ja tietyt rotukoirat ja –kissat).

 • Koirien ja kissojen mikrosiruttaminen tai rekisteröinti ei ole pakollista, mikä mikä on saanut aikaan pentutehtailua ja suuria määriä hylättyjä ja puolivillejä kissoja.

 • Kissoilla ei ole riittävää lain määräämää suojaa, mikä näkyy kissojen massahylkäämisissä.

 • Eläinten kaltoinkohtelusta annetut rangaistukset ovat aivan liian lieviä, ja elinikäisiä eläintenpitokieltoja annetaan liian harvoin.

 • Eläintenpitäjille, varsinkin turkistarhaajille, ei tehdä tarpeeksi tarkastuksia.

 • Viranomaiset eivät uskalla ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin ja eläinten kaltoinkohtelun annetaan usein jatkua vuosia.

 • Ammattimaisesti eläintenpitoa harjoittaville ei pääsääntöisesti ole mitään pätevyysvaatimuksia.

 • Koe-eläimille tehdään erittäin kivuliaita ja usein täysin turhia kokeita, joiden tulokset ovat epäluotettavia.

 • Sirkuksissa yms. saa edelleen käyttää eläimiä kuten koiria, kissoja, merileijonia, delfiinejä, hevosia, poneja ja aaseja.

 • Uskonnollinen rituaaliteurastus, jossa eläimiä ei tainnuteta ennen teurastusta (esim. kosher- ja halalteurastus), on yhä sallittua.

 • Eläintuotteille ei ole määrätty pakollista merkintäjärjestelmää, jonka avulla kuluttaja saisi tietää tuotteen tuotantotavan ja eläinten hyvinvoinnin tason.


Useat Euroopan maat ovat viime vuosina ottaneet isoja edistysaskelia eläinsuojelussa, kun taas Suomessa kehitys on pysähtynyt. Mikäli Suomi ei kiellä eläimiin sekaantumista ja turkistarhausta sekä huomattavasti paranna eläinsuojelulainsäädäntöään, se merkitsee katastrofia sekä Suomen eläimille että sen maineelle modernina, sivistyneenä ja eettisenä maana.


 


LISÄTIETOA:


Eläimiin sekaantuminen:


http://yle.fi/uutiset/kylla_suomessa_saa_harrastaa_seksia_lemmikkinsa_kanssa/8152460


Turkistarhaus:


https://www.youtube.com/watch?v=3azrA3T3LvM


https://www.youtube.com/watch?v=u9sA7UWB5B8


Tuotantoeläimet:


https://www.youtube.com/watch?v=-sB2GqDqHlQ


http://www.elaintehtaat.fi/kuvat-videot


Suomen eläinsuojelun alasajo:


http://www.animalia.fi/tiedotteet/hallituksen-el%C3%A4insuojeluhankkeiden-alasajo-p%C3%B6yristytt%C3%A4%C3%A4


http://www.hs.fi/politiikka/a1442109750721

Update #16 years ago
Newly released footage reveals horrific animal cruelty inside Finnish slaughterhouses. The animals are routinely being beaten and dragged by their legs or their fur. The animals are regularly and excessively subjected to electric shocks, even on their faces. The first stunning attempts fail regularly, and the animals have to be restunned. It also seems that some animals are still conscious while having their throats slit.

More information and video:

http://www.animalequality.net/node/765
Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.