Stop schending van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind door Nederland

In ons land zijn we heerlijk verdeeld, vele verschillende politieke partijen en stromingen, die elk hun eigen voorkeuren en oplossingen hebben. Dat is wat Nederland z'n gaaf land maakt. Maar niet voor iedereen is dit land zo gaaf. Er is een groot probleem. Welke veel belangerijker is dan deze individuele preferenties. Deze crisis is zo urgent, dat het niet meer kan wachten. Dit gedrocht is veranderd in een vreselijk monster, welke bewust internationale rechten schend van zij die zich niet kunnen verdedigen.
Het gaat om onze kinderen!
Het is de hoogste tijd dat alle kinderen binnen dit koninkrijk hun rechten worden nageleefd. Hiervoor hebben wij als bevolking en UNICEF lid in 1995 getekend.
En wel: Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind!
Het is dit verdrag dat onze staat vergaand overtreed, maar met haar daden heeft zij dit verdrag definitief naar de prullenbak heeft verwezen! Hiermee is het aanzien van ons land zeer ernstig besmeurd. Van minister-president tot de ambtenaren en zelfs de rechters, alle hebben aandeel gehad bij dit multidisciplinair systeem falen van de trias politica. Sancties van uit het buitenland dreigen.

Ruim 1600 uit huis geplaatste kinderen met als directe oorzaak het toeslagen schandaal. Daarvan zijn er enkele die nooit meer terugkeren. Zij kregen door missen van de liefde van hun ouders te maken met psychische problemen en overleden in een instelling. Dood! doordat ook de jeugdzorg compleet falende. Jeugdzorg die kinderen maanden lang opsluit in een isoleer cel of ze blootstelt aan vernedering, (seksueel)misbruik of geweld. Hiermee bode zij geen beschermde plek voor de zwakste groep in onze samenleving. Waar deze kinderen vanaf 18e (later 23) volledig aan lot worden overgelaten, zonder een huis, een afgeronde behandeling, laat staan een opleiding. Daarmee geen zicht hebben geboden op een menswaardig bestaan. Exact deze gedragingen, welke beschreven staat als een oorlogsdaad, was juist de reden tot het tot stand komen van dit verdrag.

Maar wij wonen in een vrije democratie, hiermee zijn wij net zo verantwoordelijk als de leiders van dit land als het gaat om rechten van deze kinderen. Het zijn wij, die democratische gekozen hebben voor gevoerde beleid. Het zijn helaas ook wij net als tweede kamer zijn misleid. In geen van de verkiezingsprogramma's stond het schenden van kinderrechten beschreven. Daarom vraag ik iedereen in Nederland zijn verantwoording te nemen en deze motie van definitieve afkeuring en wantrouwen ten aanzien van de trias politica te ondersteunen.

Als onze overheid compleet heeft gefaald en zij aanzet tot haat, haar burgers wantrouwt. Zelfs onschuldige burger ziet als misdadigers, zonder veroordeling, zonder tussenkomst van de rechter. Maar het zijn de regeringsleiders, de ambtenaren en rechters die aanzetten tot discriminatie, intolerantie en onverdraagzaamheid met het doel de zwakste in de samenleving te vermorzelen. Daarom is tijd om op te staan en het onze verplichte taak als burger deze te vervullen. Op te komen voor zij die zich niet kunnen verdedigen, onze kinderen, daarmee onze gezamenlijke toekomst!

Tijd voor oplossing; alle kinderen moeten direct herenigd worden met hun ouders d.m.v. generaal pardon. Vandaar uit moeten taskforce op gemeentelijk niveau in overleg met ouders kijken welke hulp nodig is voor deze families.

Bronnen video (sommige beelden kunnen als schokkend worden ervaren):

Debat 12-5-2022 - https://www.youtube.com/watch?v=o8xISga4H4M

2de Kamer commissie  - https://www.youtube.com/watch?v=cDxOxogkQ9E

2de kamer verhoor: - https://www.youtube.com/watch?v=vnmSMV-ytoQ

Rapport Brouwer: - https://www.youtube.com/watch?v=K4gGswppNz0

Documentaire (BNNVARA) "alleen tegen de staat" - https://pers.bnnvara.nl/slachtoffers-van-de-toeslagenaffaire-vertellen-hun-verhaal-in-de-2doc-alleen-tegen-de-staat/

Documentaire jeugdzorg (EO) - https://www.npostart.nl/jojanneke-en-de-jeugdzorgtapes/VPWON_1333830

Internationale pers aandacht en internationale processen: -

https://www.youtube.com/watch?v=lZxy7F0F4GE deel 1

https://www.youtube.com/watch?v=gXg9J7yzKvQ deel 2

https://www.youtube.com/watch?v=N5IpgMSDpu4 deel 3

 

Bronnen tekst:

https://www.rtlnieuws.nl/tags/onderwerpen/economie/belasting/toeslagenwet/toeslagenaffaire-belastingdienst

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/pok

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/pok/over_de_commissie

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2021/nationale-ombudsman-hersteloperatie-toeslagenaffaire-in-zwaar-weer

https://www.nationaleombudsman.nl/affaire-kinderopvangtoeslagen-overzicht-nationale-ombudsman

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2022/ombudsmannen-vragen-opnieuw-versnelling-in-hersteloperatie-toeslagenaffaire

https://wiggersross.nl/wp-content/uploads/2021/12/NJB43_Driemaal-is-geen-scheepsrecht.pdf

 

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.