Stop hval fangst i norge / no Whale slaughter in norway

Sign this petion To stop norwegian whaleing the letter is in  norwegian and will be sent to jens stoltenberg the Prime minister in norway.

 Glacisgata 1                 Til Jens Stolentberg

Postboks 8001

Dep, 0030 Oslo           

                              Kjære Jens Stoltenberg 

Norsk Hvalfangst har drivet på i flere år hundre, dette er den forferdelig ting vi driver med. Det viser seg at over 20% av all hval som blir drept i norge blir drept med en harpun i seg som torturerer dyret i 20-40 minutter. Dette er forferdelig smerter for en hval, med tanke på at en hval har like mye følelser som oss er dette helt forferdelig. Jeg og flere tusen andre sier "La hvalen leve i fred" .

Norge har kvote på over 1000+ hvaler vært eneste år, det er alt for mange hval fangst er noe vi må slutte med det er ikke "tradisjon" og drepe. Med tanke på at vi tar livet av ting som har familie akkurat som oss. Man ville ikke drept en katt? Man ville ikke drept en hund?  Nei vi ville ikke fordi det er et levende skapning akkurat som oss. Hval er det å.

Stop hval fangst i norge. Hilsen: alle som bryr seg om Dyra i verden.


Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

privacy policy

By signing, you accept Care2's terms of service.

Having problems signing this? Let us know.