Olmense Zoo moet open blijven!

  • by: René Coen
  • target: Ben Weyts,minister van dierenwelzijn
minister Ben Weyts van Dierenwelzijn heeft besloten om de Olmense Zoo te Balen te sluiten, er zijn de vorige jaren pv's opgemaakt,maar telkens is er actie ondernomen om er aan tegemoet te komen, wat moet er met de meer dan duizend dieren gebeuren?De Olmense Zoo moet open blijven!
Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

privacy policy

By signing, you accept Care2's terms of service.

Having problems signing this? Let us know.