Hond DJ mag niet dood!

PETITIE TEGEN HET AFMAKEN VAN HERDERSHOND DJ


Beste gezagsdragers die verantwoordelijk zijn voor de beslissing over het lot van herdershond DJ,

Zoals jullie ongetwijfeld bekend is, hebben veel mensen een of meerdere honden als huisdier. Geliefde honden die deel van het gezin uitmaken en een enorm belangrijke rol spelen als trouwe of zelfs trouwste vriend.

Van honden wordt in de huidige maatschappij ontzettend veel gevraagd. Met name om alles wat hen overkomt (en helaas wordt aangedaan), zonder enige wanklank te ondergaan. Van menige hond is dat teveel gevraagd. Honden kunnen hun haren overeind zetten, grommen, hun tanden laten zien of zelfs bijna raak happen om aan te geven dat hun grens is bereikt. Ze hebben echter maar één mogelijkheid om zich te verdedigen en dat is bijten. Katten kunnen bijten en krabben, paarden kunnen bijten en trappen, een hond kan alleen bijten. Het is hun enige verdediging!

Als laatste uitweg zal een hond gebruik maken van zijn/haar mogelijkheid te bijten om zich of heel waardevols te verdedigen. De kans op bijten wordt sterk vergroot als de hond gestressed is. Net als mensen reageren dieren heftiger naarmate de stress oploopt. De kans dat een hond zich gedwongen voelt te bijten, hangt sterk af van eerdere ervaringen. Honden die (lichamelijk) zijn mishandeld kunnen wantrouwig worden naar vooral vreemde mensen en aanrakingen eerder als bedreigend ervaren. Honden leren net als mensen en andere dieren hun leven lang van hun ervaringen. Daardoor is het gelukkig mogelijk om wantrouwige honden te leren om meer vertrouwen in (vreemde) mensen te krijgen. Van menselijke kant is het van belang om in te zien (te leren begrijpen) dat een hond een dier is, dat net als mensen, reageert op de dingen die het tegenkomt. Net als mensen die uit angst naar een wesp slaan, kan een hond happen of zelfs bijten (dan ontstaat er een verwonding, bij een hap hooguit een blauwe plek) als hij/zij zich te zeer bedreigd voelt.
DJ is als pup mishandelt door een man en is wantrouwig naar vreemden, in het bijzonder naar mannen. Dit maakt dat hij zich door mannen eerder bedreigt voelt.

Pijn kan ook een grote rol spelen. Een dier dat pijn heeft zal sneller met agressie reageren.

DJ heeft een dubbelzijdige oorontsteking en speelde met hond Bruno in de tuin. DJ en Bruno zijn al 2 jaar de beste maatjes maar 16 april 2013 even niet. Er ontstond een gevecht tussen de honden. Eigenaresse Linda hoorde dat, rende naar buiten en sprong in paniek tussen beide honden om het vechten te stoppen. Zoals elke hondeneigenaar, weet ook zij dat je dat beter niet zomaar kunt doen omdat je dan het risico loopt gebeten te worden. In een gevecht zal een hond aangeraakt of vastgepakt worden snel verwarren met een aanval uit onverwachte hoek en uit verdediging bijten. Helaas is dat Linda overkomen. DJ beet in het tumult in haar been.

Bij een goede relatie schrikt een hond als hij/zij in zo’n situatie de eigenaar bijt, hier lijkt dat ook gebeurt te zijn. Het gevecht stopte namelijk meteen en D J ging het huis in. Geschrokken buren hadden inmiddels de politie gebeld. Die kwamen toen DJ al binnen was. Zonder de hond te hebben gezien, beslisten zij dat het te gevaarlijk was voor Linda om nog naar binnen te gaan, haar maatje DJ zou ‘knettergek’ zijn en gevaarlijk. Zoals te verwachten reageerde DJ heel blij en vriendelijk toen Linda uiteindelijk naar hem toeging. Het was immers helemaal geen beet tegen haar persoonlijk.

Die avond, DJ was toen boven in huis, kwam de politie terug. Linda verklaart dat ze toen voor de keuze werd gesteld:

1.       Onmiddelijke inbeslagname van DJ, die nog dezelfde avond zou worden afgemaakt

2.       Afstand doen van DJ, die zou worden meegenomen en worden herplaatst.

Linda, in de overtuiging zo het leven van haar hond te redden, heeft afstand gedaan (ze voelde zich zwaar onder druk gezet en was nog erg onder de indruk van het onverwachte gevecht en de beet). De politie zag DJ pas na ondertekening. Het is dus onmogelijk dat de politie zich een beeld heeft kunnen vormen van het gedrag van de hond, voordat zij oordeelden dat deze hond een gevaar vormt voor zijn eigenaresse. Hij is toen op verzoek van de politie door Linda in de dierenambulance gezet, en meegenomen.

In tegenstelling tot wat Linda was voorgehouden, werd bepaald dat DJ wordt afgemaakt!  Toen dit bekend werd heeft Linda haar afstandsverklaring geprobeerd in te trekken en is alles op alles gaan zetten om haar hond DJ te redden.

Als ondertekenaar van de petitie verklaar ik hierbij dan ook het volgende:

Ik, als ondertekenaar van de petitie, maak bezwaar tegen het feit dat een hond, in casu DJ, onder valse voorwendselen van zijn eigenaresse is afgenomen op grond van een bijtincident waarbij zij door haar eigen hond in haar eigen tuin is gebeten. Iedere hondeneigenaar hoort immers te weten dat een hond (elke hond!) in zo’n situatie kan bijten. Ze geeft zelf toe dat haar actie de aanleiding was voor het bijtincident en de oorontsteking (waarvoor de hond onder behandeling is van een dierenarts) de vermoedelijke oorzaak is van het onverwachte gevecht dat zij wilde stoppen.

Ik ben de stellige mening toegedaan dat het totaal niet gepast is om na zo’n voorval de hond ofwel inbeslag te nemen, ofwel de eigenaar/eigenaresse te overreden de hond ‘vrijwillig’ af te staan. Een dergelijk bijtincident zegt immers geheel niets over eventuele agressie van de hond jegens de eigenaar of andere mensen. Elke hondenkenner weet dat!

De eigenaresse heeft geenzins het vertrouwen in haar hond verloren, wil hem dolgraag terug en is gaarne bereid om met DJ in training te gaan zodat ze beiden kunnen leren om beter voorbereid te zijn op onverwachte situaties. Om elk risico op een eventueel bijtincident met derden te voorkomen, draagt DJ in het openbaar reeds een muilkorf.

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, met klem om DJ per direct terug te geven aan zijn eigenaresse (Linda Reijnen). Deze hond hoort terug naar huis te gaan, meteen!

Ik wil hierbij eveneens bezwaar maken tegen het inbeslagnemen danwel de eigenaar/eigenaresse ‘vrijwillig’ afstand laten doen van welke hond dan ook, na een bijtincident op eigen terrein waarbij de eigenaar/eigenaresse, een gezinslid/gezinsleden en/of anderszins inwonende mensen en/of dieren worden gebeten!

Hoogachtend,

(de ondertekenaar van de petitie)

Deze petitie is een gezamenlijk initiatief van de werkgroep hulp inbeslaggenomen honden, Stichting To the dogs en eigenaresse van DJ (mevr. L. Reijnen). Eindverantwoordelijk voor de tekst: Edy Mulié gedragstherapeut voor honden, gespecialiseerd in agressie, angst en gedragsproblemen door pijn

PETITIE TEGEN HET AFMAKEN VAN HERDERSHOND DJ

Beste gezagsdragers die verantwoordelijk zijn voor de beslissing over het lot van herdershond DJ,

Zoals jullie ongetwijfeld bekend is, hebben veel mensen een of meerdere honden als huisdier. Geliefde honden die deel van het gezin uitmaken en een enorm belangrijke rol spelen als trouwe of zelfs trouwste vriend.

Van honden wordt in de huidige maatschappij ontzettend veel gevraagd. Met name om alles wat hen overkomt (en helaas wordt aangedaan), zonder enige wanklank te ondergaan. Van menige hond is dat teveel gevraagd. Honden kunnen hun haren overeind zetten, grommen, hun tanden laten zien of zelfs bijna raak happen om aan te geven dat hun grens is bereikt. Ze hebben echter maar één mogelijkheid om zich te verdedigen en dat is bijten. Katten kunnen bijten en krabben, paarden kunnen bijten en trappen, een hond kan alleen bijten. Het is hun enige verdediging!

Als laatste uitweg zal een hond gebruik maken van zijn/haar mogelijk te bijten om zich of heel waardevols te verdedigen. De kans op bijten wordt sterk vergroot als de hond gestressed is. Net als mensen reageren dieren heftiger naarmate de stress oploopt. De kans dat een hond zich gedwongen voelt te bijten, hangt sterk af van eerdere ervaringen. Honden die (lichamelijk) zijn mishandeld kunnen wantrouwig worden naar vooral vreemde mensen en aanrakingen eerder als bedreigend ervaren. Honden leren net als mensen en andere dieren hun leven lang van hun ervaringen. Daardoor is het gelukkig mogelijk om wantrouwige honden te leren om meer vertrouwen in (vreemde) mensen te krijgen. Van menselijke kant is het van belang om in te zien (te leren begrijpen) dat een hond een dier is, dat net als mensen, reageert op de dingen die het tegenkomt. Net als mensen die uit angst naar een wesp slaan, kan een hond happen of zelfs bijten (dan ontstaat er een verwonding, bij een hap hooguit een blauwe plek) als hij/zij zich te zeer bedreigd voelt.

Pijn kan ook een grote rol spelen. Een dier dat pijn heeft zal sneller met agressie reageren.

DJ heeft een dubbelzijdige oorontsteking en speelde met hond Bruno in de tuin. DJ en Bruno zijn al 2 jaar de beste maatjes maar 16 april 2013 even niet. Er ontstond een gevecht tussen de honden. Eigenaresse Linda hoorde dat, rende naar buiten en sprong in paniek tussen beide honden om het vechten te stoppen. Zoals elke hondeneigenaar, weet ook zij dat je dat beter niet zomaar kunt doen omdat je dan het risico loopt gebeten te worden. In een gevecht zal een hond aangeraakt of vastgepakt worden, snel verwarren met een aanval uit onverwachte hoek en uit verdediging bijten. Helaas is dat Linda overkomen. DJ beet in het tumult in haar been.

Bij een goede relatie schrikt een hond als hij/zij in zo’n situatie de eigenaar bijt, hier lijkt dat ook gebeurt te zijn. Het gevecht stopte namelijk meteen en D J ging het huis in. Geschrokken buren hadden inmiddels de politie gebeld. Die kwamen toen DJ al binnen was. Zonder de hond te hebben gezien, beslisten zij dat het te gevaarlijk was voor Linda om nog naar binnen te gaan, haar maatje DJ zou ‘knettergek’ zijn en gevaarlijk. Zoals te verwachten reageerde DJ heel blij en vriendelijk toen Linda uiteindelijk naar hem toeging. Het was immers helemaal geen beet tegen haar persoonlijk.

Die avond, DJ was toen boven in huis, kwam de politie terug. Linda verklaart dat ze toen voor de keuze werd gesteld:

1.       Onmiddelijke inbeslagname van DJ, die nog dezelfde avond zou worden afgemaakt

2.       Afstand doen van DJ, die zou worden meegenomen, na twee weken getest en na goed resultaat zou worden herplaatst.

Linda, in de overtuiging zo het leven van haar hond te redden, heeft afstand gedaan (ze voelde zich zwaar onder druk gezet en was nog erg onder de indruk van het onverwachte gevecht en de beet). Pas na ondertekening zag de politie DJ voor het eerst! Het is dus onmogelijk dat de politie zich een beeld heeft kunnen vormen van het gedrag van de hond, voordat zij oordeelden dat deze hond een gevaar vormt voor zijn eigenaresse. Hij is toen op verzoek van de politie uit huis gehaald en door een voor Dj wildvreemde man van de dierenambulance overgenomen om in de dierenambulance gezet te worden. Dj heeft toen deze man uit angst gebeten. Aangekomen bij de opslag is hij met harde middelen uit de dierenambulance gehaald en was zijn lot waarschijnlijk meteen bezegeld.

In tegenstelling tot wat Linda was voorgehouden, werd bepaald dat DJ op 24 april 2013 wordt afgemaakt!  Toen dit bekend werd heeft Linda haar afstandsverklaring geprobeerd in te trekken en is alles op alles gaan zetten om haar hond DJ te redden.

Als ondertekenaar van de petitie verklaar ik hierbij dan ook het volgende:

Ik, als ondertekenaar van de petitie, maak bezwaar tegen het feit dat een hond, in casu DJ, onder valse voorwendselen van zijn eigenaresse is afgenomen op grond van een bijtincident waarbij zij door haar eigen hond in haar eigen tuin is gebeten. Iedere hondeneigenaar hoort immers te weten dat een hond (elke hond!) in zo’n situatie kan bijten. Ze geeft zelf toe dat haar actie de aanleiding was voor het bijtincident en de oorontsteking (waarvoor de hond onder behandeling is van een dierenarts) de vermoedelijke oorzaak is van het onverwachte gevecht dat zij wilde stoppen.

Ik ben de stellige mening toegedaan dat het totaal niet gepast is om na zo’n voorval de hond ofwel inbeslag te nemen, ofwel de eigenaar/eigenaresse te overreden de hond ‘vrijwillig’ af te staan. Een dergelijk bijtincident zegt immers geheel niets over eventuele agressie van de hond jegens de eigenaar of andere mensen. Elke hondenkenner weet dat!

De eigenaresse heeft geenzins het vertrouwen in haar hond verloren, wil hem dolgraag terug en is gaarne bereid om met DJ in training te gaan zodat ze beiden kunnen leren om beter voorbereid te zijn op onverwachte situaties. Om elk risico op een eventueel bijtincident met derden te voorkomen, draagt DJ in het openbaar reeds een muilkorf. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Dit geeft blijk van het verantwoordelijkheidsgevoel van de eigenaresse. Een muikorfplicht zou kunnen worden opgelegd.

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, met klem om DJ per direct terug te geven aan zijn eigenaresse (Linda Reijnen). Deze hond hoort terug naar huis te gaan, meteen!

Ik wil hierbij eveneens bezwaar maken tegen het inbeslagnemen danwel de eigenaar/eigenaresse ‘vrijwillig’ afstand laten doen van welke hond dan ook, na een bijtincident op eigen terrein waarbij de eigenaar/eigenaresse, een gezinslid/gezinsleden en/of anderszins inwonende mensen en/of dieren worden gebeten!

Hoogachtend,

(de ondertekenaar van de petitie)

Deze petitie is een gezamenlijk initiatief van de werkgroep hulp inbeslaggenomen honden, Stichting To the dogs en eigenaresse van DJ (mevr. L. Reijnen). Eindverantwoordelijk voor de tekst: Edy Mulié gedragstherapeut voor honden, gespecialiseerd in agressie, angst en gedragsproblemen door pijn.

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.