Θεωρητικές & Πρακτικές Εξετάσεις αυτοκινήτου τώρα!

Άμεση εκκίνηση στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. ερασιτεχνικού διπλώματος αυτοκινήτου ΤΩΡΑ!

Αδικαιολόγητη κυβερνητική καθυστέρηση στις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών με συνεχή προσχήματα και κολλήματα.

Να ξεκινήσουν οι εξετάσεις τώρα, δεν είναι πολιτικοοικονομικό ή   θέμα μεγαλύτερου υγειονομικού κινδύνου σε σχέση με το άνοιγμα της εστίασης

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.