Drzaven precek za O

  • by: jasna soptrajanova
  • recipient: Влада на Република Македонија, Агенција за млади и спорт ... и граѓани на РМ

(Nie, dolupotpisanite, ja povikuvame Vladata na RM da organizira drzaven precek so najvisoki pocesti za Olivera Nakovska - Bikova. Taa go postigna najgolemiot makedonski sportski uspeh vo posledno (podolgo) vreme. Toa sto zlatniot medal go osvoi na PARAolimpiskite igri go pravi uspehot uste pogolem i poznacaen.
Nejziniot podvig e pottik za site sportisti, site lica so hendikep i site lugje voopsto - da ne potkleknuvaat pred teskotiite i da se borat do pobeda .
Voedno, gi povikuvame site gragjani da izlezat i sveceno da ja precekaat Nakovska - Bikova, bez ogled dali precekot ke bide oficijalno organiziran ili sami ke doznaeme koga se vrakja od London.

Potpisete i rasprostranete!

Ние, долупотпишаните, ја повикуваме Владата на РМ да организира државен пречек со највисоки почести за Оливера Наковска - Бикова. Таа го постигна најголемиот македонски спортски успех во последно (подолго) време. Тоа што златниот медал го освои на ПАРАолимписки игри го прави успехот уште поголем и позначаен.
Нејзиниот подвиг е поттик за сите спортисти, сите лица со хендикеп и сите луѓе, воопшто - да не потклекнуваат пред тешкотиите и да се борат до победа.
Воедно, ги повикуваме сите граѓани да излезат и свечено да ја пречекаат Наковска - Бикова, без оглед дали пречекот ќе биде официјално организиран или сами ќе дознаеме кога се враќа од Лондон.

Потпишете и распространете!


Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.