Να τοποθετηθεί άγαλμα της Θεάς Δήμητρος στην Ελευσίνα

Ζητούμε από το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ελευσίνος την τοποθέτηση στην πόλη μεγαλοπρεπές άγαλμα της Θεάς Δήμητρος. Στηρίξτε την προσπάθεια μας για την τοποθέτηση του αγάλματος της Θεάς Δήμητρος

Παρακαλώ υπογράψτε και στηρίξτε τις προσπάθειες μας.

We ask from the public council of the City of Eleusis the placement of the majestic statue of the goddess Demeter. Support our movement for the placement of the statue of the goddess.

Please sign and support our efforts

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.