STOP perdhosjes se Flamurit tone Kombetar

Zyrtarë të administratës shtetërore dhe politika Shqiptare, nga instancat më të larta deri tek ato më të "parëndësishmet" e kanë bërë të modës të dalin me Flamurin Kombëtar "alla-kinez".

Shqipëria ka ligje që rregullojnë parametrat e Flamurit Kombëtar dhe këto parametra, duhet që të respektohen nga të gjithë. 

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

privacy policy

By signing, you accept Care2's terms of service.

Having problems signing this? Let us know.