Save Football. No To European Super League

This petition is for all football fans of all clubs, regardless of rivalry, to save our game and our clubs. To oppose  the proposition of the European Super League and take our game back.

Skriv under
Skriv under
JavaScript er deaktiveret på din computer. Vores websted fungerer muligvis ikke korrekt, hvis ikke JavaScript er aktiveret.

fortrolighedspolitik

ved at underskrive accepterer du Care2's vilkår for tjeneste
Du kan til enhver tid administrere dine e-mailabonnementer.

Har problemer med at underskrive dette? Giv os besked.