Rick Astley for President 2020

Rick Astley can't be president because he wasn't born in the US. That is why I made this petition.

He should be president because he won't ever:
1. Give you up
2. Let you down
3. Run around
4. Desert you
5. Make you cry
6. Say goodbye
7. Tell a lie
8. Hurt you

Skriv under
Skriv under
JavaScript er deaktiveret på din computer. Vores websted fungerer muligvis ikke korrekt, hvis ikke JavaScript er aktiveret.

fortrolighedspolitik

ved at underskrive accepterer du Care2's vilkår for tjeneste
Du kan til enhver tid administrere dine e-mailabonnementer.

Har problemer med at underskrive dette? Giv os besked.