Demand for change on the IVF Law

  • af: Chloe E
  • mottagare: The Government

I'm a 25 year old female, my husband and I have been trying to get pregnant for 5 years and unfortunately with no help or support, we have also be turned down by drs and dr akande from the BCRM (Bristol centre For Reproductive Medicine) we feel like we've been neglected by the health system.
My husband had a operation that caused him not to conceive naturally, we have been offered 1 round of IVF and we feel like it's unfair! Let's change the law for so many couples or single persons!

Skriv under
Skriv under
JavaScript er deaktiveret på din computer. Vores websted fungerer muligvis ikke korrekt, hvis ikke JavaScript er aktiveret.

fortrolighedspolitik

ved at underskrive accepterer du Care2's vilkår for tjeneste
Du kan til enhver tid administrere dine e-mailabonnementer.

Har problemer med at underskrive dette? Giv os besked.