Arrest Andrew Cuomo for signing The “Reproductive Health Act bill that allows women to abort their babies at anytime.

The Governor of New York needs to be arrested. He signed a bill that allows women to abort their babies at anytime even their birthdays. It's time we the People get this Petition Signed passed. Andrew Cuomo needs to be locked up. These Children matter and we have to stand up and protect them now. Let's save as many Children. Children are Human Beings. Even a fetus is a human being. 

Skriv under
Skriv under
JavaScript er deaktiveret på din computer. Vores websted fungerer muligvis ikke korrekt, hvis ikke JavaScript er aktiveret.

fortrolighedspolitik

ved at underskrive accepterer du Care2's vilkår for tjeneste
Du kan til enhver tid administrere dine e-mailabonnementer.

Har problemer med at underskrive dette? Giv os besked.