stay focused on moral instincts! [Self]

  The greed of nation-state is wrong, when it destroy's human lives!? Money,is going to drown morality in forever suffering. Take ìt as needed for survival but keep the moral fiber strong.51
  Skriv under
  Skriv under
  JavaScript er deaktiveret på din computer. Vores websted fungerer muligvis ikke korrekt, hvis ikke JavaScript er aktiveret.

  fortrolighedspolitik

  ved at underskrive accepterer du Care2's vilkår for tjeneste
  Du kan til enhver tid administrere dine e-mailabonnementer.

  Har problemer med at underskrive dette? Giv os besked.