Let the people, sort out the government's mess say in to Revoke article 50 or out for no deal

  • af: Mark H
  • mottagare: The public

Brexit is a joke, the people need a say, like many people where fed up with the mess of the UK government, say in to Revoke article 50  or out for a no deal brexit, that's all the people want is the right to vote, to end all this chaos 

Skriv under
Skriv under
JavaScript er deaktiveret på din computer. Vores websted fungerer muligvis ikke korrekt, hvis ikke JavaScript er aktiveret.

fortrolighedspolitik

ved at underskrive accepterer du Care2's vilkår for tjeneste
Du kan til enhver tid administrere dine e-mailabonnementer.

Har problemer med at underskrive dette? Giv os besked.