We are all human! Some people simply do not understand that though, sign this petition today to make it easier for them to understand!

Black lives matter. Mexican lives matter. Asian lives matter.
Colored people are still human. We breath eat drink and cry just like you!
We have feelings, opinions, and beliefs too. #BlackLivesMatter #Blm #WeAreAllHuman

Skriv under
Skriv under
JavaScript er deaktiveret på din computer. Vores websted fungerer muligvis ikke korrekt, hvis ikke JavaScript er aktiveret.

fortrolighedspolitik

ved at underskrive accepterer du Care2's vilkår for tjeneste
Du kan til enhver tid administrere dine e-mailabonnementer.

Har problemer med at underskrive dette? Giv os besked.