Yêu cầu các hành vi bạo lực chó mèo, và hành vi dã man, k buôn bán chó mèo

  Từ vụ 15 chú chó và các vụ bạo lực chó mèo, tôi thấy đau lòng, thương tiếc. Tôi lo lắng những sinh mệnh bé bỏng , có tình yêu và cảm xúc , trung thành vs chủ bị đánh đập hay trở thành món ăn. Tôi muốn dừng tất cả mọi hành vi bạo lực chó mèo, buôn bán và ăn thịt chó mèo lại. Chúng nó là bạn của chúng ta ko phải đồ ăn
  firma la petición
  firma la petición
  Has deshabilitado JavaScript. Sin este programa, puede que nuestro sitio no funcione debidamente.

  política de privacidad

  al firmar, aceptas los condiciones del servicio de Care2
  Puede administrar sus suscripciones por correo electrónico en cualquier momento.

  ¿Tienes dificultades para firmarla?? Infórmanos.