Kvinnors trygghet bör vara allas prioritet

  • al: John Sjosater
  • destinatario: Kvinnor och män som bryr sig om kvinnor

INGEN person ska behöva känna sig orolig för att gå behöva gå hem ensamma.
INGEN förälder ska behöva känna oro när deras barn går hem ensam.

Dock gör är det just oro som många kvinnor känner.. Enligt BRÅ känner 40 % av kvinnorna sig otrygga.


DETTA MÅSTE FÅ ETT STOPP!

Delar ni vår åsikt, ber vi er skriva under och dela denna!


Tre män bestämde sig för att försöka ta itu med problemet, genom att bygga en app. Vi samarbetar med en grupp kvinnor som driver lokala Facebook grupper, där kvinnor kan hjälpa varandra kvinnor. Med deras hjälp bygger vi appen som gör att kvinnor kan:

  • connecta med varandra
  • gå hem tillsammans
  • kalla på hjälp av varandra.
  • nå ut/kalla till/på Nattvandrare när de behöver deras stöd
  • uppdatera sina nära och kära att de är hemma.

Sist men inte minst kan de uppdatera varandra om faror inom ett specifikt område.

För transperencens skull, måst vi nämna att vi pitchar för investerare. Detta för att kunna bygga appen. Vi behöver er för att bevisa för den övervägande majoriteten manliga investerare, att Kvinnors trygghet är allas prioritet. 

Skriv under och ta och följ oss på Instagram för att bli uppdaterade på hur kamp fortlöper!
https://www.instagram.com/hallospher/

Actualizar #2hace 27 días
Vi söker efter kvinnor som känner att de vill berätta om upplevelser där de har hjälpt andra ut ur en otrygg situation, eller själva blivit hjälpta. Driver ni någon organisation emot otrygghet, vill vi gärna dela denna på vår sida! https://www.facebook.com/helloSpher/

Bjud gärna in era vänner :)
Actualizar #1hace 1 meses
Tack för er hjälp! För att nå ut hade vi velat be er om en tjänst, nämligen att skicka denna petition till en eller flera av era vänner :))

Tackar
firma la petición
firma la petición
Has deshabilitado JavaScript. Sin este programa, puede que nuestro sitio no funcione debidamente.

política de privacidad

al firmar, aceptas los condiciones del servicio de Care2
Puede administrar sus suscripciones por correo electrónico en cualquier momento.

¿Tienes dificultades para firmarla?? Infórmanos.